مزرعه پرورش ماهی قزل آلای کاسپین زنجان

آدرس:زنجان روستای مهرآبادمزرعه پرورش ماهی قزل آلای کاسپین زنجان××ما می توانیم××

 


با عنايت به افزايش توليد ماهيان سردآبي در دهه اخير در كشور ورسيدن به تناژ 75 هزارتن در كليه بخشهاي مزارع منفرد ، خرد ، مجتمع و مداربسته ،استخرهاي خاكي ، قفس و كانال ، افزايش سطح تحت پوشش بيمه ضرورتي انكار ناپذير است .به ويژه آنكه در صد زيادي ازاين افزايش توليد بواسطه بكار گيري ادوات وتجهيزات هوادهي وبالا بردن ميزان توليد در واحد سطح بوده واين عمليات توام با افزايش ريسك تلفات خواهد بود .

بدین منظور جهت روشن شدن وضعيت بيمه ماهيان سردآبي در كشور وتبيين چالشها و فرصت ها در اين بخش مطالب ذيل برحسب وسع اطلاعات نگارنده ارايه ميگردد باشد تا صاحبنظران در اين عرصه با بررسي جامع اين موضوع واقداماتي موثر باعث رونق اين صنعت در اين بخش توليد شوند.

آشنايي با بيمه ماهيان سردآبي :

بيمه ماهيان سردآبي در دو بخش مزارع سنتي سردآبي واستخرهاي خرد تعريف و اجرا مي گردد كه خلاصه شرايط آن در سال زراعي 88-89 توسط صندوق بيمه كشاورزي به شرح ذيل مي باشد :

1- خطرات تحت پوشش بيمه : سيل ، طوفان ، زلزله ، تغييرات ناگهاني دماي اب ( در اثر كاهش دبي آب ) ناشي از تغييرات جوي و خشكسالي ، تغييرات كدورت ( گل آلودگي ) آب ناشي از بارانهاي سيل آسا ، رگبار، تكرگ، صاعقه ، ذوب برف ، سقوط بهمن ويخبندان ، خشكسالي و كاهش دبي آب ناشي از عوامل قهري طبيعي و بيماريها ميباشد كه در خصوص پرورش ماهيان سردآبي در استخرهاي خرد علاوه بر موارد فوق نامناسب بودن رژيم گازي چاه آب ( گازهاي محلول ) و قطع برق شبكه سراسري بيش از ده ساعت با تاييد اداره برق منطقه اي در صورت داشتن ژنراتور اضافه ميگردد.

استثنائات شامل: سرقت ، اختلافات محلي ، توقيف و مصادره ، شورش وبلوا ، جنگ ، آلودگيهاي شيميايي ، صنعتي ، مواد آلي وفاضلابها و سوء مديريت مي باشد كه در خصوص پرورش ماهيان سردآبي در استخرهاي خرد قطع برق وخرابي موتور پمپ اضافه مي گردد.

2- مدت قرارداد بيمه : يكسال شمسي بوده و شروع بيمه و تعهدات صندوق 24 ساعت پس از امضائ قرارداد بيمه ميباشد .

3- حق بيمه وغرامت : مبلغ كل حق بيمه وغرامت به ازا ئ هر متر مربع و تراكم مشخص ميگردد. كه بطور خلاصه در سه نوع تراكم معمولي ، 1.5 برابر ، 2 برابر در خصوص مزارع سردآبي سنتي تعريف شده كه سهم بيمه گذار از حد اقل 8500 ريال به ازاي هر متر مربع تا حداكثر 50300 ريال ميباشد و محدوده غرامت از حد اقل 216300 ريال تا حد اكثر 1210000 ريال به ازاي هر متر مربع است . و در خصوص استخرهاي خرد در 4 نوع تراكم تعريف شده كه سهم بيمه گذار از حد اقل 1000 ريال تا حد اكثر 7500 ريال به ازائ هر متر مربع مي باشد و محدوده غرامت پرداختي توسط صندوق بيمه از حد اقل 32000 ريال تا حد اكثر 357000 ريال به ازائ هر متر مربع مي باشد .
ضمنا در صورتي كه واحد پرورشي از مديريت خوبي برخوردار بوده و در طول يك دو.ره بيمه قبل غرامتي در يافت نكرده باشد ، در صورت تمديد بيمه نامه به ميزان 10 در صد مبلغ حق بيمه سهم بيمه گذار مشمول تخفيف ميگردد. 

چالشهاي موجود در بيمه پرورش ماهيان سردابي :

1- عدم استقبال پرور ش دهندگان از بيمه كردن مزارع : بطوريكه برطبق اطلاعات سال 87 حدود 10 در صد مزارع سنتي و كمتر از 2 در صد استخرهاي خرد بيمه شده اند .

2- عدم اطلاع پرورش دهندگان از ضوابط جديد بيمه از جمله شمول بيماريها در خطرات تحت پوشش بيمه ، حق بيمه و غرامت پرداختي

3- عدم آموزش چهره به چهره در خصوص مزايا و مراحل يبمه توسط كار گزاران بيمه

4- نسبت نا مناسب ميزان غرامت پرداختي به خسارت وارده به توليدكننده : بطوريكه نسبت غرامت پر داختي به قيمت تمام شده ماهي حدود 63 در صد واين ميزان نسبت به قيمت فروش ماهي حدود 40 در صد است .

5- عدم گنجاندن بيمه افت توليد در خطرات تحت پوشش بيمه : همانطوريكه همه پرورش دهندگان مطلعند در صورتيكه دماي آب در اثر گرما يا سرماي شديد دچار نوسان شود ميزان توليد ساليانه كاهش مي ياد يا بعبارتي طول دوره طولاني شده ودر يك دوره معين افت توليد خواهيم داشت .

6- عدم پرداخت بموقع غرامت به پرورش دهنده گان و طولاني شدن سير اداري آن

7- دولتي بودن بيمه و نبود انگيزه هاي كافي براي كاركنان در بهبود خدمت رساني و مشتري مداري و نيز وجود دستگاههاي نظارتي متعدد كه عملكرد كاركنان صنعت بيمه رافارغ از الزامات حرفه بيمه گري و چار چوب قوانين و مقررات دولتي تحت نظر دارند .

8- بالا بودن حق بيمه در مورد استخرهاي خردي كه مساحت بالايي دارند، در حالي كه تراكم ماهي در واحد سطح آنها بسيار كم است.( استخر هاي خاكي پرورش قزل آلا )

فرصت ها و راهكارها جهت تعميم ، گسترش و اثر گذاري بيمه ماهيان سردآبي :

1- بالا بردن فرهنگ بيمه در بين پرورش دهندگان از سوي دولت از طريق تبليغات و غيره

2- آموزش چهره به چهره بهره برداران توسط كارگزاران بيمه در خصوص نحوه بيمه كردن . حق پرداختي و ساير موارد

3- برقراري بيمه حمايتي جهت بهره برداران از سوي دولت به استناد ماده 9 قانون نظام جامع دامپروري

4- رقابتي و غير دولتي نمودن صنعت بيمه و تقويت شركتهاي كارگذار بيمه در بخش آبزيان

5- سرمايه گذاري در آموزش نيروي انساني متخصص براي صنعت بيمه از سوي دولت

6- بالا بردن نسبت غرامت پرداختي به ميزان خسارت وارده

7- كاهش قيمت بيمه استخرهاي خرد و خدمات رساني وسيع وبا كيفيت در اين زمينه

8- تخصيص بخشي از اعتبارات خشكسالي جهت بيمه نمودن مزارع و استخرهاي خرد ماهيان سردآبي

9- تسريع در بازديد از موارد خسارت ديده و پرداخت بموقع غرامت به خسارت ديدگان

10-  در نظر گرفتن حق بيمه پرداختي مزارع در هزينه هاي جاري و پرداخت تسهيلات كم بهره توسط دولت به پرورش دهندگان

محسن پناهنده كارشناس مسئول تكثيرو پرورش آبزيان تهران

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 2:1 توسط مجیدپناهی| |


بارورشدن مولدین در شرایط های متفاوت زیستی از جمله فاکتورهای فیزیک و شیمیایی و کمیت و کیفیت آب در مزارع مختلف متغیر میباشد و معمولا نرها زودتراز ماده ها بالغ می شوند و بطور متوسط زمان بارور شدن مولدین بین 10000-12000 درجه روز طول می کشد و تجربه نشان داده که این حدود تعریف شده ثابت نبوده و تحت تاثیر سایر فاکتورهای آب بغیر از دما می باشد.

 درواقع درجه ضرب در روزها پرورش در دمای متوسط  آبی است که ماهی در آن  نگهداری می شود  بعنوان مثال : اگر متوسط دمای آب مزرعه ای  14 درجه سانتیگراد در نظر گرفته  شود  تعداد  روزهایی  که  طول مکشد  تا بطور متوسط ماهیان مولد آن مزرعه بالغ شوند حدود 786 روز طول می کشد تا بارور شوند.
از علایم باروری  مولدین در مراکز تکثیر که در ابتدا نر وماده  در یک  محل نگهداری  می شوند، اما در نزدیکی  فصل  تکثیر بایستی  ماهیان  نر و ماده را جداسازی کرد. زیرا در این صورت  با حضور ماده ها،نر هر رفتارهای جنسی  وتهاجمی از خود نشان خواهند داد و سبب فشار به شکم ماده و خروج تخم ها خواهند شد. از اختصاصات رسیدگی جنسی در ماهیان نر تیره شدن رنگ بدن و فک پایین آنها بشکل  قلاب به جلو آمده و بروی فک بالایی  می رسد. ورنگ قوس قزحی بدن ماهیان نمایانتر شده و در مولدین ماده نیز قسمت مخرج آنها بر جسته و سرخ  رنگ می باشد.
در سالهای اولیه اسپرم ها وتخمک ها ریز تر می باشند. در مراکز تکثیر معمولا یک ماه قبل از تخم کشی ماهیان، مولدهای نر و ماده را از هم جدا ودر حوضچه های مجزا نگهداری می کنند.در زمانی که ممکن است 15-20درصد از ماهیان  آماده شده باشند یعنی با فشار کم استحصال تخم و اسپرم از ماهیان شروع می گردد. برای اینکه هیچ گونه صدمه یا ضربه ای به ماهیان مولد وارد نشود،از مواد بیهوش کننده استفاده می شود که یکی از آنها پودر گل میخک می باشد و منسبترین دز پودرگل میخک برای بیهوشی کردن ما هیان مولد قزل آلا ppm 150 میباشد. این ماده از خاصیت  هوشبری  بالایی برخوردار است .
آگاهی مختصری از ساختمان دستگاه تولید مثل ماهی در راهنمای کارکنان مزارع موثربوده وبه آنها تا حدی بینش علمی می دهد، ماهیهای بالغ نروماده غده هایی در هرطرف بدن و بالای دستگاه گوارشی دارند که غدد تناسلی نامیده می شوند،ماهی نردارای دو بیضه است،که تولید اسپرماتوزیید می کند وماهی  ماده  درای  دو تخمدان است،که مولد تخم می باشند،تکثیر مصنوعی ماهی قزل آلا آسانتر از هر ماهی دیگری است،زیرا تخمهای آن بطور آزادانه در کیسه ای بسیار نازک قرار دارند، که به آسانی  می توان با فشار کم آنها را از راه سوراخ تناسلی خارج کرد.
به هرحال اگر تخم گیری ناشی گرانه انجام گیرد، ممکن است،تخمها که تخلیه آنها  بهیچوجه عملی نیست ومعمولا جذب بافتها می گردند. تخمها هنگام تخمگیری کمی چسبیده اند، ولی پس از خروج ازبدن و جذب آب ،سخت و صاف شده و حالت  چسبندگی خود را از دست می دهند،اگر یک ماهی کاملأ رسیده قزل آلا یا آزاد را با دم بگیریم ، بطوریکه سر آن بطرف پایین قرار گیرد، تخمها در قسمت جلویی شکم جمع شده واز کیسه تخم خارج می گردند،خطر این عمل بخصوص در زمانی که تخمگیری شروع شده است، بیشتر است زیرا در این حالت عضلات دیواره شکم درهنگام تخمگیری سبب پاره کردن صدف یا پوسته تخم و صدمه زدن به تخمدان و مرگ و میر قسمتی از تخمها می گردد، در حالت طبیعی ماهی قزل آلا همه تخمهایش را در یک زمان نمی ریزد، بنابرین در تکثیر مصنوعی هم بایستی تنها را که با فشار کم خارج می شوند، گرفت و هیچگونه کوششی برای گرفتن مقدار بیشتری تخم نباید انجام گیرد زیرا ممکن است لازم باشد که تخمها در چند مرحله گرفته شوند.
از آنجا که تخمهای قسمت خلفی (نزدیک مخرج ) تخمدان زودتر می رسند لازم نیست که فشار به تمام شکم وارد آید، ماهی  ماده رسیده  را باید طوری گرفت که سر آن بطرف پایین  قرار گیرد و تخمهای رسیده طبیعتأ  بطرف  مخرج  جریان  یافته ودست  دیگر با فشار ملایمی  که با انگشت  شست و انگشت اشاره از طرفیأ بدن ناحیه سرما به طرف مخرج وارد می کندوتخمها را تا موقعی که بصورت طبیعی جریان می یابند، خارج می نمایند، به هیچ وجه نبایست ناحیه بالاتر از باله های شکمیرا فشار داد زیرا کوچکترین فشارممکن است سبب صدمه زدن به قلب وکبد گردد ،وهرگز نباید سعی شود، که تمام تخمهای ماده را خارج نمود،  زیرا هنگام گرفتن آخرین تخمها ممکن است، جدار آنها بعلت نازک بودنشان پاره گردد.
برای تکثیر یا پرورش هر موجود زنده بصورت مصنوعی لازم است که ابتدا شرایط زیست طبیعی  موجود را مورد مطالعه قرداده و سپس با تامین این شرایط بشکل مصنوعی  اقدام به تکثیر و پرورش آن نمایید.
ماهیان  قزل آلا نیز ذر شرایط طبیعی  معمولا در آبهای سرد و زلال و غنی از اکسیژن زیست می کنند و پس از تخمریزی در بالا دست  رودخانه ها لاروها از تخم ها خارج شده و هنگامی که قادر به شنا کردن می شوند مسیر رودخانه را طی کرده و به طرف دریا ها و دریاچه ها مهاجرت می کنند از آنجایی معمولا اکثر دریاها دریاچه ها آبهای لب شور وشور دارند بنابراین در بدو ورود بچه ماهیان به این مناطق به این مناطق کمکم خود به آبهای شوروارد می شوند باشرایط جدید ساز گاری پیدا کنند (آدابتاسیون) وسپسوارد دریا می شوند و معمولا دوتا سه سالمی کشد تا بالغ و بارور شوند و پس از آن مجددأ به مصب ورودی رودخانه ای که قبلا به آن مهاجرت کرده بر می گردند وبشکل طبیعی تغذیه آنها متوقف می شود وبصورت گله های نر وماده ضمن سازش با شرایط جدید وارد آب رودخانه میشوند ومسیر رودخانه را تا ارتفاع حداقل دو هزارمتری از سطح دریا بالا می روند ودر طی مسیر قادرند از آبشارهایی با ارتفاع 4تا 5متری درجهت خلاف جریان آب صعود نمایند. هنگامی که به ارتفاع مذکور رسید ند در واقع شرایط مناسب  تکثیر آنها در این ارتفاع فراهم  می باشد.
آبهای زلال و غنی از اکسیژن، عدم وموجودات مزاحم، پایین  بودن  دمای آب و همچنین سرعت کم جریان آب و بستر مناسب همراه با ماسه شرایط لازم را برای تکثیر مهیا می سازد. درهمین مناطق ماهیان نر وماده با باله های سینه ای خود در روی ماسه های بادی شیارهایی ایجاد می نماییند و بعد ماهی ماده تخم های خود را طی چند مرحله داخل این شیارها رها می سازد و بدنبال آن ماهی نر نیز اسپرم خود به روی تخم ها می پاشد پس از تکرار چند نوبت این عمل و پایان لقاح تخم ها را بشکلی که کاملا روی تخم ها پوشیده  شود و جریان آب  قطع  نشود   جابجا  می کنند.  
 رضا فراهانی کارشناس مسئول تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی  معاونت آبزی پروری سازمان شیلات

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 2:1 توسط مجیدپناهی| |

تغذيه ماهيان سردابي(قزل آلا)

ازآنجائيكه آزاد ماهيان در محيط طبيعي از نرمتنان , حشرات آبزي , سخت پوستان كوچك و… تغذيه مينمايد در شرايط پرورش مي بايست نيازهاي تغذيه اي آنان از نظر پروتئين , چربي ها , قندها , ويتامين ها و مواد معدني توسط غذاي كنسانتره تأمين کند. ميزان نيازمندي ماهيان به مواد فوق با وزن ماهي تغيير مي كند به همين جهت غذاي كنسانتره ماهيان با توجه به اندازه ماهي در اندازه هاي مختلف وبا تركيبات مختلف ساخته مي شود.

انواع غذاي كنسانتره ماهي قزل آلا

1_ غذاي آغازين(sft) با ميزان پروتئين بالاتراز (50-45)درصد،براي ماهيان كمتراز 5 گرم

2_ غذاي رشد(fft) باميزان پروتئين بطورمتوسط(45-40) درصد ،براي ماهيان 30-5 گرم

3_ غذاي پرواري (gft ) با ميزان پروتئين حدود(4035) درصد ،براي ماهيان 350-30 گرم

4_ غذاي مولدين(bft )با ميزان پروتئين(45-40)درصد،براي ماهيان مولد (بيش از 350گرم)
نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:59 توسط مجیدپناهی| |

پرورش ماهی قزل آلا

همانطوركه می دانید بیشترین میزان مصرف ماهی در ایران در گروه آبزیان پرورشی را قزل آلا به خود اختصاص داده است.
که دلایل مصرف آن عبارتند از:
1- کیفیت مطلوب عرضه با توجه به نزدیکی مزارع پرورشی به مراکز عرضه
2- امکان عرضه به صورت زنده فروشی
3- کیفیت بهتر گوشت از نظر طعم، مزه و سهولت جداکردن استخوان
هزینه لازم برای ساخت استخرپرورش ماهی:
1- احداث استخرهای مزارع پرورش ماهیان سردابی مانند قزل آلا با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات مزرعه و سرشکن شدن آن بر روی هر متر مربع با مصالح رایج در کشور شامل سیمان ، ماسه ، شن ، سنگ ، بلوک سیمانی و آهن آلات و…. به طور متوسط 1400 هزار ریال
2- احداث استخرهای ترویجی دو منظوره پرورش ماهی با در نظر گرفتن تمهیدات جانبی شامل تجهیزات استخرها برای هر متر مربع 1000 هزار ریال
3- احداث استخرهای از نوع D-END با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات و تجهیزات لازم به ازای هر متر مربع 1400 هزار ریال
* تغییرات قیمت در احداث استخرها بستگی به شرایط جغرافیایی و عوامل دسترسی دارد که 15%
شما برای راه اندازی استخر پرورش ماهی احتیاج به موافقت اصولی،پروانه تاسیس و بهره برداری دارید. بدین منظور می بایست به اداره جهادكشاورزی شهرستان (بخش شیلات) خود مراجعه نمایید.
1. موافقت اصولی : چنانچه امکانات معرفی شده از جانب متقاضی دارای ضوابط و شرایط پرورش ماهی باشد پس از تصویب کمیسیون صدور پروانه موافقت اصولی صادر میشود که رونوشت آن به ادارات محیط زیست ، امور آب و امور اراضی استان ارسال می شود.
2. پروانه تاسیس : چنانچه جواب تمام استعلامات مثبت باشد پس از صلاح دید کمیسیون صدور پروانه پروانه تاسیس صادر میشود که بر اساس آن شخص اجازه ساخت و ساز پیدا کرده و جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی می شود.
3. پروانه بهره برداری : پس از اتمام کار ساخت و ساز و بازدید کارشناسی چنانچه مورد دارای شرایط ماهیدار کردن باشد از جانب کمیسیون صدور پروانه ، پروانه بهره برداری صادر می شود.
* لازم به تذکر است در هر مورد از مجوزهای فوق چنانچه تا زمان اعتبار پروانه صادره ، کار اتمام نیافته باشد مجوز باید تمدید گردد.
برای حفر چاه نیاز به پروانه حفر چاه دارید كه جهت اخذ آن می‌بایست به اداره آبیاری شركت سهامی آب شهرستان محل احداث استخر مراجعه كنید.
اگر در زمینه پرورش ماهی از دانش كافی برخوردار نیستید می توانید از منابع زیر بهره‌مند گردید.
کتاب آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان :1- کتاب پرورش ماهی قزل آلادر استخرهای ذخیره آب کشاورزی 2- کتاب پرورش ماهی قزل آلا(عمومی) 3- کتاب پرورش ماهی قزل آلا(تکمیلی)
برای تامین زمین نیز بهتر است به سازمان منابع طبیعی شهرستان محل سكونت خود مراجعه نمایید.

همانطوركه می دانید بیشترین میزان مصرف ماهی در ایران در گروه آبزیان پرورشی را قزل آلا به خود اختصاص داده است.
که دلایل مصرف آن عبارتند از:
1- کیفیت مطلوب عرضه با توجه به نزدیکی مزارع پرورشی به مراکز عرضه 2- امکان عرضه به صورت زنده فروشی 3- کیفیت بهتر گوشت از نظر طعم، مزه و سهولت جداکردن استخوان
هزینه لازم برای ساخت استخرپرورش ماهی:
1- احداث استخرهای مزارع پرورش ماهیان سردابی مانند قزل آلا با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات مزرعه و سرشکن شدن آن بر روی هر متر مربع با مصالح رایج در کشور شامل سیمان ، ماسه ، شن ، سنگ ، بلوک سیمانی و آهن آلات و…. به طور متوسط 1400 هزار ریال
2- احداث استخرهای ترویجی دو منظوره پرورش ماهی با در نظر گرفتن تمهیدات جانبی شامل تجهیزات استخرها برای هر متر مربع 1000 هزار ریال
3- احداث استخرهای از نوع D-END با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات و تجهیزات لازم به ازای هر متر مربع 1400 هزار ریال
* تغییرات قیمت در احداث استخرها بستگی به شرایط جغرافیایی و عوامل دسترسی دارد که 15%
شما برای راه اندازی استخر پرورش ماهی احتیاج به موافقت اصولی،پروانه تاسیس و بهره برداری دارید. بدین منظور می بایست به اداره جهادكشاورزی شهرستان (بخش شیلات) خود مراجعه نمایید.
1. موافقت اصولی : چنانچه امکانات معرفی شده از جانب متقاضی دارای ضوابط و شرایط پرورش ماهی باشد پس از تصویب کمیسیون صدور پروانه موافقت اصولی صادر میشود که رونوشت آن به ادارات محیط زیست ، امور آب و امور اراضی استان ارسال می شود.
2. پروانه تاسیس : چنانچه جواب تمام استعلامات مثبت باشد پس از صلاح دید کمیسیون صدور پروانه پروانه تاسیس صادر میشود که بر اساس آن شخص اجازه ساخت و ساز پیدا کرده و جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی می شود.
3. پروانه بهره برداری : پس از اتمام کار ساخت و ساز و بازدید کارشناسی چنانچه مورد دارای شرایط ماهیدار کردن باشد از جانب کمیسیون صدور پروانه ، پروانه بهره برداری صادر می شود.
* لازم به تذکر است در هر مورد از مجوزهای فوق چنانچه تا زمان اعتبار پروانه صادره ، کار اتمام نیافته باشد مجوز باید تمدید گردد.
برای حفر چاه نیاز به پروانه حفر چاه دارید كه جهت اخذ آن می‌بایست به اداره آبیاری شركت سهامی آب شهرستان محل احداث استخر مراجعه كنید.
اگر در زمینه پرورش ماهی از دانش كافی برخوردار نیستید می توانید از منابع زیر بهره‌مند گردید.
کتاب آشنایی با تکثیر و پرورش آبزیان :1- کتاب پرورش ماهی قزل آلادر استخرهای ذخیره آب کشاورزی 2- کتاب پرورش ماهی قزل آلا(عمومی) 3- کتاب پرورش ماهی قزل آلا(تکمیلی)


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:58 توسط مجیدپناهی| |

نام فارسی : قزل آلای رنگین کمان

نام انگلیسی : rainbow trout

نام علمی : oncorhynchus mykiss

رده :  (actinopterygii ( ray-finned fishes شعاع باله ماهیان

راسته : iso spondyli

خانواده : salmonidae ( آزاد ماهیان )

زیر خانواده : salmoninae

حداکثر اندازه :  70سانتیمتر

حداکثر وزن ثبت شده : 4/25 کیلو گرم

حداکثر سن ثبت شده : 11 سال.......

محیط زیست :

benthopelagic این ماهی از جمله ماهیان آنادروموس (anadromous) هستند یعنی در آب شور زندگی

می کنند و برای تخمریزی به آب شیرین می آیند و مراحل زندگی خود را به ترتیب در آب های شیرین

fresh water سپس مدتی در آب لب شور  brakishبه سر می برند تا به آب شور دریا راه میابند.این ماهی

می تواند در عمق 0 تا 200 متری زندگی کند .

مشخصات :

اولين باله پشتي 5 شعاع سخت و 10 شعاع نرم دارد.باله مخرجي 5 تا 4 شعاع سخت و 9 تا 10 شعاع

نرم دارد،داراي باله چربي مي باشد.

این ماهی دارای یک نوار پهن به صورت رنگین کمان در دو طرف بدن خود می باشد و درسراسر بدن آن

لکه های تیره مشاهده می شود و مانند سایر آزاد ماهیان دارای باله چربی می باشد .

این ماهی دارای 112تا 161 عدد فلس بر روی خط جانبی است وتعداد فلس آن در بالا خط  جانبي  29-31

در پايين خط جانبي 22-25 عدد مي باشد.و برروی هر کمان آبششی خود 17 تا 21 خار دارد .

رنگ  بدن آنها با توجه به محل سکونت ، اندازه و موقعیت جنسی تغییر می کند به طور مثال ماهی ماده بالغ

در هنگام تولید مثل تا اندازه ای  رنگ بدنش شدیدتر و تیره تر می شود .

سایر مشخصات : دندان های این ماهی از نوع فکی بو ده وطول متوسط آن 174 ميليمتر و وزن متوسط 75 گرم

می باشد .

محل سکونت:

این ماهی بومی رودخانه های معطوف به  سواحل  اقیانوس ارام است .به طور کلی در دریاچه ها و رودخانه هایی

با آب سرد و بستری قلوه سنگی زندگی می کنند

تغذیه:

از نظر تغذیه ای گونه ای گوشتخوار محسوب می شوند .تغذیه می کند از نرمتنان ، سخت پوستان و ماهیان ریز . شير ونوميده ،odonata،Tceratopegomidae ،Tephemeroptera ،Tpeleoptra ،trichoptra،amphipoder، decapoda،cloeoptra  .

تولید مثل :

فصل تخمریزی ماهی قزل آلا نسبت به محل و درجه حرارت متفاوت است ولی به طور معمول این ماهی در

بهار تخمریزی می کند . البته فصل و زمان تخمریزی را می توان از راه های مختلف جلو انداخت مثل استفاده

از نور مصنوعی با کنترل زمان تابش و تزریق هورمون هیپوفیز یا تخمگیری گزینشی .

 آنها تخمریزی خود را در مناطق بالا دست روخانه ها به سمت سر چشمه  و در منطقه ای  که دارای آبی با

درجه حرارت 11-12 درجه سانتیگراد می باشد   انجام می دهند.

آنها برای تخمریزی نیاز به آبهایی با مقدار اکسیژن مناسب دارند . تعداد تخم در این ماهیان بسیار کمتر از کپور ماهیان است  ( بین 5-1 هزار عدد ) ولی اندازه تخم ها در مقایسه با آنها  بزرگتر می باشد.

 در شرایط تکثیر مصنوعی به منظور تولید تخم های مرغوب تر و تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان با سرعت رشد

زیاد و تخمریزی در سن 2 سالگی،  در 16 ماه اول بایستی آنها را در درجه حرارت ثابت 15c  نگهداری کرده و

حداقل 6 ماه قبل از تخمریزی آنها را در آبی که بیشتر از 13 و ترجیحا بیشتر از 12c  نباشد ( دمای بالاتر از 13c

 و کمتر از   5/5c  تولید و رشد تخم را در این ماهی مختل می کند )

از عوامل دیگر موثر بر تولید تخم با کیفیت بالا تغذیه مناسب است و هر چه تغذیه بهتری صورت پذیرد ، تخم های بدست آمده دارای کیفیت بالاتری می باشند ( در صورتی که سایر شرایط نیز برقرار باشند)

نکته: در تغذیه ماهیان مولد نباید بیش از حد از پنبه دانه استفاده کرد ،زیرا تولید تخم را در ماهی مختل می کند

پرورش:

این ماهی با شرایط پرورش متراکم سازش دارد و از نظر تغذیه چندان سختگیر نیست و از سرعت رشد

مناسبی برخوردار است . لازم به ذکر است درجه حرارت مناسب  بر روی رشد بسیار موثر است

در حال حاضر این ماهی در کشور های بسیاری پرورش داده می شوند

در تاسیس و انتخاب محل و آب برای احداث کارگاه تکثیر و پرورش قزل آلا باید  به موارد زیر توجه کرد .

1-  مقدار بارندگی                    2- شیب ملایم                    3- پوشش گیاهی مناسب  

 4- میزان آهک و سایر مواد معدنی آب                               5 - درجه حرارت

6- قرار نگرفتن کارگاه در زیر دست معادن و فعالیت ها         7- جریان آب از زیر به سطح

با توجه به مطالب فوق الذکر می توان نتیجه گرفت آب چشمه ها برای این کار مناسب تر است .

شرایط آب :

ph بین 8.2-6.7 برای آنها مناسب است در پرورش ماهی به طور کلی آبهایی که کمی قلیایی هستند بهتر

ازآبهایی با شرایط رو به اسیدی می باشند .

 اکسیژن محلول در آب بین 7 تا 11را می پسندند و دمای مناسب برای پرورش آنها 15c  می باشد.

اهمیت اقتصادی:

علاوه بر مصرف غذایی بسیار مورد توجه علاقمندان به ورزش ماهیگیری می باشد .
نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:52 توسط مجیدپناهی| |

بهداشت در مزارع پرورش ماهي

:: تغذيه ماهيان گرمابی

:: نيازهای تغذيه ای ماهی کپور

:: خصوصيات فيزيکی غذای ماهی کپور و دفعات غذادهی

:: تغذیه ماهيان سردابی

:: نیاز های تغذيه ای ماهی قزل آلا

:: ویژگيهای فيزيکی غذای ماهی قزل آلا و دفعات غذادهی

:: جدول درصد غذادهی به ماهی قزل آلا

:: اجراي اصول GMP درتوليد غذاي آبزيان

 

 

 

مواد مغذي

علامت اختصاري

آغازيstarer))

رشد(Grower)

پايانيfinisher))

مولد

SFT00

SFT0

SFT1

SFT2

FFT1

GFT2

GFT1

GFT2

BFT

پروتئين خام

Cp%

50

48

47

45

43

42

40

38

45

آرژنين

Arg%

5/3

5/3

3/3

3/3

2/3

2/3

3

8/2

7/3

لیزین

Lys%

2/3

4

8/3

8/3

5/3

5/3

4/3

4/3

2/4

متيونين

Met%

3/1

2/1

1/1

1/1

05/1

05/1

1

1

4/1

هيستيدين

His%

2/1

2/1

1/1

1/1

1

1

95/0

9/0

3/1

ايزولوسين

Iso%

2/2

1/2

1/2

05/2

2

2

5/1

4/1

3/2

لوسين

Leu%

5/3

4/3

2/3

3

8/2

7/2

7/2

6/2

4/3

سيستين

Cys%

1/1

1

9/0

8/0

8/0

7/0

5/0

45/0

2/1

تريپتوفان

Try%

57/0

54/0

52/0

5/0

48/0

48/0

42/0

4/0

52/0

انرژي ناخالص

Ge(keal/kgq)

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4300

حداكثرفيبرخام

CF%

5/2

5/2

2

3

2/3

3/3

4/3

5/3

2

حداكثر ازت آزاد

TYN(mg/100g)

40

40

40

40

40

40

40

40

35

حداكثر خاكستر

Ash%

15

15

14

14

13

13

12

12

5/14

عصاره عاري ازازت

NFE%

10

12

13

15

17

19

21

25

15

چربي خام

EE%

14

14

14

13

12

12

12

12

15

حداكثر رطوبت غذا

W%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

فسفر قابل جذب

P%

75/0

750

75/0

75/0

8/0

85/0

85/0

85/0

85/0

كلسيم

Ca%

7/0

7/0

75/0

75/0

8/0

85/0

9/0

9/0

85/0

منيزيم

Mg%

06/0

06/0

06/0

06/0

05/0

05/0

05/0

05/0

07/0

منگنز

Mn(mg/kg)

50

50

45

45

40

40

40

40

45

آهن

Fe(mg/kg)

90

90

95

95

100

100

80

85

100

پتاسيم

K%

8/0

8/0

85/0

85/0

01/1

02/1

95/0

95/0

98/0

ويتامينA

V.A(IU)

3000

3000

3000

3000

3500

3500

3500

3500

4500

ويتامينB

V.E(IU)

180

180

190

190

200

200

200

200

250

ويتامينD

V.D(IU)

2500

2500

2600

2600

2800

2800

2800

2800

3500

تيامين

V.B(mg/kg)

12

12

11

11

12

10

10

11

13

ريبوفلاوين

V.B (mg/kg)

20

20

20

20

22

21

21

20

23

پيريدوكسين

V.B6(mg/kg)

18

20

17

17

20

19

19

18

21

کولين

v.coll(mg/kg)

7000

7000

7200

8000

7500

7500

7500

7500

8500

اسيداسكوربيك

V.C (mg/kg)

300

300

300

300

320

300

300

300

350

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:51 توسط مجیدپناهی| |

فرمول غذایی جدیدی برای تغذیه ماهی قزل‌آلا ارائه شد

حکیم مهر -  پژوهشگران دانشگاه تبریز موفق به ابداع فرمول غذایی متوازن و اقتصادی تغذیه ماهی قزل آلا شدند.

دکتر حسین جانمحمدی، استادیار بخش تغذیه دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و مجری این طرح با اعلام این مطلب افزود: منابع پروتئین دریایی به عنوان یکی از مهمترین اقلام تامین کننده پروتئین حیوانی در سبد غذایی ملت ها، سابقه بس طولانی دارد. گوشت قرمز غنی اسیدهای چرب اشباع می باشد که عامل مهمی در بروز بیماریهای عروقی و قلبی به شمار می رود. امروزه گوشت ماهی با دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع نوع امگا- 3 و همچنین اسیدهای آمینه ضروری با قابلیت هضم بالا، کلسیم و فسفر و ویتامین‌های محلول در چربی منبع غذایی سالمی در رژیم غذایی جوامع شهری محسوب می شود.

وی افزود: خوشبختانه امروزه در ایران اهمیت مصرف ماهی شناخته شده و مصرف سرانه آن در حال افزایش می باشد؛ لذا جهت کاهش قیمت گوشت ماهی و در نتیجه تشویق بیشتر جامعه و به ویژه فراهم کردن امکان استفاده گروه های اجتماعی با درآمد پائین به مصرف آن، کاهش هزینه های تولید هر کیلوگرم گوشت ماهی ضروری است.

جانمحمدی، یکی از راه های کاهش هزینه های تولید ماهی قزل آلا را کاهش قیمت هر کیلوگرم غدای مصرفی بیان کرد و گفت: هزینه های تغذیه ماهی بالغ بر 70 درصد هزینه های پرورش ماهی به خود اختصاص می‌دهد. معمولا برای تامین احتیاجات پروتئینی ماهی قزل آلا از پودر ماهی در فرمولاسیون جیره های غدایی ماهی قزل‌آلا استفاده می شود که اغلب توسط شرکت های داخلی با مشاورین متخصصان خارجی صورت می‌گیرد.

استاد دانشگاه تبریز تصریح کرد: پودر ماهی، محصولی وارداتی با قیمت بالاست که ضمن افزایش هزینه تمام شده جیره‌های غذایی در مزارع پرورش ماهی قزل آلا به دلیل عدم دسترسی مداوم و نیز نوسانات قیمتی شدید آن دارای محدویت های تغذیه‌یی بالایی است. کاهش نسبی سهم پودر ماهی با استفاده از سایر مکمل های پروتئینی حیوانی قابل دسترس محلی می تواند به رفع بخشی از این محدویت ها کمک کرده و در فرمولاسیون جیره های غذایی اقتصادی تر در پرورش ماهی قزل آلا موثر باشد.

وی با بیان این که پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در بین مکمل های پروتئینی حیوانی متداول شامل پودر خون، پودر گوشت و استخوان و پودر پر، به دلیل قابلیت تولید و حجم بالای تولید آن در کشور می تواند در اولویت استفاده در برنامه های غذایی ماهی قزل آلا قرار گیرد، خاطرنشان کرد: پودر ضایعات طیور در کشتارگاه‌های صنعتی در هنگام فرآوری گوشت مرغ حاصل می شود. به طور متوسط آلایش غیر قابل مصرف طیور 8 تا 23 درصد می باشد که در صورت فرآوری آن ضمن جلوگیری ازآلودگی زیست محیطی می توان به یک منبع باارزش پروتئینی در تغذیه دام و آبزیان دست یافت.

جانمحمدی خاطرنشان کرد: در ایران نیز بالغ بر 37 واحد کشتارگاه طیور وجود دارد که با فرآوری ضایعات حاصله از کشتارگاه های صنعتی مرغ اقدام به تولید پودر ضایعات طیور می‌کنند.

به گفته وی در حال حاضر پودر ضایعات طیور کشتارگاهی در مقادیر نسبتا قابل توجهی در استان آذر بایجان شرقی تولید می‌شود، مثلا در سال 1385 در حدود 12 هزار و 500 تن پودر ضایعات طیور تولید شده است.

وی، هدف از اجرای این پژوهش را مطالعه امکان فرمولاسیون یک جیره غذایی متوازن و اقتصادی و مقایسه آن با خوراک تجاری معمول در واحد های پرورش ماهی قزل آلا عنوان کرد و گفت: برای پژوهشگران این طرح هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از پودر ضایعات کشتار گاهی طیور در جیره غذایی ماهیان قزل آلا در داخل کشور و نیز نمونه های تولیدی در استان آذربایجان شرقی یافت نشد.

جانمحمدی در ادامه با اشاره به نتایج این طرح افزود: استفاده از جیره غذایی تجاری متداول در واحد های پرورش ماهی قزل آلا از نظر صفات مهمی چون نرخ رشد ویژه، افزایش وزن، وزن صید، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی، سرزندگی ماهی و بازده لاشه هیچ مزیتی را در مقایسه با جیره های غذایی فرموله شده در این آزمایش برپایه پودر ماهی و پودر ضایعات طیور دربر ندارد. پودر ضایعات طیور به طور موفقیت آمیزی توانست بدون ایجاد اثرات نامطلوب بر نرخ رشد ویژه، افزایش وزن، بازده غذایی و ضریب چاقی تا 60 درصد جایگزین پودر ماهی شود. تجزیه شیمیایی فیله ماهی قزل آلا نشان داد که استفاده از پودر ضایعات طیور در تغذیه ماهی قزل آلا هیچ یک از ترکیبات شیمیایی گوشت ماهی از جمله میزان پروتئین آن را تحت تاثیر منفی قرار نمی دهد.

وی افزود: هزینه هر کیلوگرم افزایش وزن زنده و هر کیلوگرم لاشه در ماهی قزل آلا با جیره های غذایی فرموله شده بر پایه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در مقایسه با تغذیه جیره غذایی تجاری متداول در واحد های پرورش ماهی قزل آلا به ترتیب 28 و 12 درصد ارزانتر می باشد.

به گفته این پژوهشگر، استفاده از پودر ضایعات طیور به جای پودر ماهی موجب افت هزینه تولید هر کیلوگرم افزایش وزن زنده به میزان 1267 ریال و هر کیلوگرم لاشه به میزان حداکثر 455 ریال خواهد شد و با اینه که استفاده از سطوح جایگزینی بالاتر از 20 درصد سبب افزایش هزینه تولید هر کیلوگرم افزایش وزن زنده می‌شود ولی هزینه تولید هر کیلوگرم لاشه ماهی قزل آلا با افزایش سطح جایگزینی کاهش می یابد که مصرف‌کننده میتواند از آن بهره مند شود.

جانمحمدی، هزینه اجرای این طرح را 55 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این طرح با همکاری اداره کل شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و معاونت پژوهش و فن‌آوری دانشگاه تبریز صورت گرفته است.

به گفته وی، این طرح با همکاری دکتر اکبر تقی زاده و مهندس محمد رضا مالکی از دانشگاه تبریز و مهندس حسن آخوندی، مهندس محمد رضا رزقجو، مهندس مجید نصرتلو ومهندس سیامک مهینی از اداره شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:49 توسط مجیدپناهی| |

 
9 10
تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا

تصاویری از ماهی زیبای قزل آلا

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:44 توسط مجیدپناهی| |

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:32 توسط مجیدپناهی| |

 

مواد آلی موجود در آب استخرهای ماهی

در آب استخرهای ماهی مواد آلی ، بصورت پلانکتون زنده ، ذرات معلق ، مواد آلی پوسیده و مواد آلی محلول می باشد . در بحث مواد آلی عناوین BOD و COD زیاد کاربرد دارد . حال در این بخش به این دو مورد پی می بریم . تعیین BOD استاندارد شامل انکوباسیون نمونه آبی با مواد غذایی فراوان در دمای C20 می باشد .

و این معمولاً برای 5 روز می باشد . ( انجمن بهداشت مردم امریکا و همکاران . 1975 ) .

میزان اکسیژن محلول مصرف شده در طول انکوباسیون مورد توجه واقع شده بخاطر مقدار اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه مواد آلی در نمونه . BOD برای رسیدگی آلودگی موجود در آب قابل استفاده است به علت اینکه مقدار اکسیژن مورد نیاز برای ثابت نگه داشتن جریان ورودی که ممکن است از BOD حساب شود و حجم جریان ورودی لازم است .

مقادیر BOD استاندارد عموماً برای کشت ماهی معنی دار نیست بعلت اینکه بیشتر BOD یک نمونه آب استخر در نیتجه تنفس فیتو پلانکتونهاست و بیشتر از آن و نسبتاً از تجزیه مواد دفعی آلی است . علاوه بر این ، واکنش ماهی نسبت به کاهش اکسیژن محلول سریع است ، بنابراین سرعت همیشگی و مداوم مصرف اکسیژن در آب استخر قابلیت استفاده بیشتری از حجم BOD استاندارد است .

BOYD و همکاران ( 1978 ) پیشنهاد کردند که مقادیر BOD برای استخر ماهیان بوسیله اندازه گیری ساده کاهش اکسیژن محلول در یک شیشه مهرو موم شده آب استخر در طی یک دوره 6 تا 24 ساعته قابل بخشش است . BOD 6 ساعته مقدارش برای استخرها همبستگی نزدیکی با تراکم فیتوپلانکتونها دارد . مقدار Cod موجود در یک نمونه ، اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون کامل مواد آلی به دی اکسید کربن و آب است .

 ( 1962 و  Maciolek ) . نمونه با اسید سولفوریک و دی کرومات پتاسیم تصفیه خواهد شد و برای 2 ساعت خالص می شود . معادل با اکسیژن مصرف شده توسط دی کرومات پتاسیم در اکسید اسیون مواد آلی COD نامیده می شود . همبستگی زیادی بین COD و  BOD وجود دارد ، بنابر این BOD ممکن است از طریق بدست آوردن COD منهای زمان مصرف شده آن بدست آید .

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:27 توسط مجیدپناهی| |

 

راهنمایی تکثیر وپرورش ماهی قزل الای رنگین کمان

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب شیرین مناسب تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان :

 

 

 

10 – 4.5     درجه سانتیگراد

درجه حرارت مناسب تکثیر وتخم کشی

12 – 8                          

درجه حرارت مناسب انکوباسیون و پرورش لارو و بچه ماهی

  6.4 – 8.4   

PH

 میلی گرم در لیتر  6 – 13

O2

20 میلیگرم در لیتر            

منیزیم

هر کدام کمتر از 0.1 میلیگرم در لیتر         

فسفات ، آهن ، جیوه ، روی ، کادیوم

18 – 12 درجه                

در جه حرارت مناسب پرورش تا وزن بازاری

 

نکته : درجه حرارت مطلوب برای پرورش 12- 18 است ولی بهترین درجه حرارت برای رشد 15 تا 15.5 است.

ماهی قزل آلای دریاچه خزر

رنگ بدن این ماهی نقره ای است و در پهلوها ، لکه های ستاره ای شکل دیده می شوند . تعداد فلسها بین باله های چربی و خط جانبی 19-11عدد است .

قد متوسط 77 سانتیمتر و وزن 5 کیلومتر است این ماهی که در قسمتهای کرانه شمالی ایران زندگی می کند در اواخر پاییز و اوایل زمستان ، جهت تخم ریزی وارد رودخانه های ورودی به دریاچه خزر می شود .

مواد غذایی این ماهی را در سنین پایین لارو حشرات وبچه ماهیان و در سنین بالا انواع ماهیان تسکیل می دهند . این ماهی از ماهیان با ارزش این دریاچه است . صید بی رویه ، مسدود شدن راههای مهاجرت به سبب ساختن پلها ، در نظر نگرفتن مهاجرت ماهی و آلودگی آبها عواملی هستند که نسل ماهیان را به خطر انداخته اند .

قزل آلای دریاچه شمالی

دو گونه از این ماهیها وجود دارد که هر کدام روش زندگی خاص خود را دارد نوع شمالی‌تر آن ، گونه مهاجران می‌باشد. آنها از آبهای شیرین مهاجرت کرده تا در آبهای آزاد تغذیه کنند و ادامه زندگی بدهند .اما  برای تولید مثل به رودخانه محل تولد خود باز   می‌گردند. انواع جنوبی‌تر آن از گونه مهاجر خود کوچکتر بوده و تمام عمر خود را در دریاچه‌ای کوهستانی می‌گذرانند .

ماهيان سرد آبي :

ماهيان كه در ميانگين حرارتي 7 تا 17 درجه سانتيگراد به خوبي رشد مي كنند را تحت عنوان ماهيان سرد آبي شناسايي مي نمايند بيشتر اين ماهيان را خانواده آزاد ماهيانsalamonidae بوده و مشتمل بر ماهيان آب شيرين و ماهيان مهاجر موجود در نيم كره شمالي مي باشند.

امروزه گونه هاي مختلف ماهيان در كشورهايي كه داراي شرايط آب و هوايي مناسب رشد اين ماهيان در كشورهايي كه داراي شرايط آب و هوايي مناسب رشد اين ماهيان مي باشند پرورش داده مي شود. گوشت اين ماهيان بسيار لذيذ بوده و از نظر اقتصادي از جمله ماهيان با ارزش خوراكي محسوب مي گردند.

اغلب گونه هاي مختلف آزاد ماهيان در اين دسته جاي گرفته تقريبا بيشتر انواع اين ماهيان به منظور حفظ ذخاير منابع آبي صيد ورزشي توليد گوشت تكثير و پرورش داده مي شوند.

از اختصاصات ويژه اين ماهيان وجود دندان در دهان فلسهاي ريز نقره فام دهاني نسبتا بزرگ ، باله مخرجي كوتاه، يك باله چربي كوچك، در روي ساقه دمي همو سرك است.

قزل آلاي رنگين كمانoncorhynchus  mykiss    :

نام علمي ماهي قزل آلاي رنگين كمان salmo  gairdneri richبوده است كه با توجه به شباهت تاكسونوميك آن به گونه oncorhynchus  mykiss يا آزاد ماهيان كبير به تبديل و مورد تصويب دانشمندان قرار گرفت.

قزل آلاي رنگين كمان در سراسر جهان منتشر گرديده و بدون شك بعد از ماهي كپور عمده تر ين و قديمي تر ين ماهي پرورش محسوب مي گردد و همچنين اين ماهي يكي از مهمترين ماهيان براي صيد ورزشي قلمداد مي گردد.

عليرغم تحقيقات وسيع و همه جانبه اي كه در سطح جهاني بر روي اين ماهي صورت گرفته است ، ماهي شناسان در خصوص نام علمي اين ماهي اتفاق نظر نداشته اند و تاكنون بيش از 30 نام علمي براي اين ماهي پيشنهاد گرديده است.

حدود 80 سال قبل ريگان Raygan پيشنهاد داد كه ماهيان قزل آلاي وابسته به اقيانوس كبير با توجه به اندازه و شكل بين دو چشم آنها رده بندي گردد( كيابي -1372)

تجارب قبلي دانشمندان نيز حاكي از آن است كه DNAميتو كندري زل آلاي رنگين كمان شباهت زيادي بهDNA ميتو كندري ماهي آزاد اقيانوس كبير در مقايسه با ماهي آزاد اقيانوس اطلس دارد . اين شباهت به شاه ماهي آزاد اقيانوس كبير حتي به مراتب بيشتر از شباهت آن بهDNA ميتو كندري ماهي قزل آلاي قهوه اي است.

در سال 1988 جامعه شيلاتي آمريكا  American  fisheries  society نام جنس را براي ماهي قزل آلاي رنگين كمان پيشنهاد داد . پس از اينكه معلوم شد ماهي قزل آلاي رنگين كمان تقريبا تمامي ويژگيهاي ماهي آزاد كامچاتكا را دارد نام علميoncorhynchus  mykiss براي آن پيشنهاد گرديد تا جاي نام علمي Salmo  gairdneri rich را بگيرد .

  برخي از ويژگي ها و خصوصيات ماهي قزل آلاي رنگين كمان:

1- ماهي قزل آلاي رنگين كمان به مراتب آسانتر از قزل آلاي خال قرمز نسبت به محيط سازگاري حاصل نموده تمايل بيشتري به اهلي شدن داشته و از غذاي دستي آسانتر استفاده مي نمايد.

2- اين ماهي به درجه حرارت هاي بالا و كمبود اكسيژن مقاوم بوده و در آبهايي كه به اندازه كافي تجديدي گردد مي تواند درجات 20 الي 22 درجه سانتي گراد را تحمل نمايد.

3- قزل آلاي رنگين كمان نسبت به بيماريها و بخصوص بيماريfurunculosis به مراتب مقاومتر مي باشد .

4- نمو تخم در مدت كوتاهتر انجام شده و رشد آن سريعتر است. اين ماهي گوشتخوار مي باشد فلذا ماهيان كمتري را شكار مي نمايد اين ماهي از انواع كرمها و نرم تنان تغذيه ميكند و اين موجودات را در بستر آبگير جستجو مي نمايد .از همين طعمه ها براي صيد ورزشي استفاده مي كنند .

5- اين ماهي داراي رشد سريع مي باشد و در صورتي كه خوب تغذيه شوند و در يك سالگي به وزن 100 گرم و در سالگي به 250 الي 300 گرم و در چهار سالگي به 40 الي 45 سانتي متر مي رسد حداكثر وزن آن به 7 كيلو و حد اكثر طول گزارش شده به 70 سانتي متر است. اين ماهي نسبت به whirling  diseaseبيماري حساس مي باشد و گوشت آن از حيث كيفيت نازلتر از گوشت قزل آلاي خال قرمز مي باشد.

6- ماهي قزل آلاي رنگين كمان مناسب تر ين ماهي سرد آبي جهت پرورش مي باشد بطوريكه آسانتر به غذاي دستي عادت كرده و نسبت به درجه حرارت و كيفيت آب كمتر حساس مي باشد و بدين جهت در سراسر دنيا اساسي تر ين ماهي آزاد مورد پرورش جهت تغذيه مي باشد. از اين ماهي مي توان جهت ماهي دار كردن آبگير هاي طبيعي استفاده نمود .

مهاجرت:

خيلي از ماهيان آب شيرين ساكن مي باشند اردك ماهي در يك منطقه محدود اقامت مي كند مخصوصاً در دوران جواني . يك دسته سيخ باله يا يك جفت لاي ماهي اغلب در محل مورد علاقه خود براي مدتهاي طولاني باقي مي مانند و معمولاً به هر سنگ و مخفيگاه در آن منطقه آشنا مي باشند . ماهيان مهاجر در مقايسه به سفرهاي طولاني دست مي زنند مخصوصاً قبل يا بعد از فصل توليد مثل گروههايي از ماهيان جهت تخم ريزي به بالي رودخانه مهاجرت مي كنند عده اي به پايين رودخانه . ماهيان خاوياري آزاد به بالاي رودخانه مي روند علت مهاجرت ماهي ها هورمون هايي است كه توسط بلوغ غدد جنين ترشح مي شود. آنها در اين هنگام داراي احساسات جديدي ميشند . بصورتي كه ديگر قادر به تحمل محيط اطراف خود نبوده و نياز مبرمي به عوض كردن جايگاه خود را دارند اين ماهيان جهت پيدا كردن مكانهاي مناسب دست به مهاجرت مي زنند .

آزاد ماهيان و از جمله ماهي قزل آلا ي رنگين كمان قدرت فوق العاده اي در به خاطر سپردن محيط آبهاي محل تولد خود دارند .

بطور كلي زندگي ماهي قزل آلا ي رنگين كمان شبيه ماهي قزل آلا مي باشد دوره تخم ريزي از اواخر زمستان تا اواخر بهار بوده و تعداد تخم ها بين 1 تا 5 هزار عدد مي باشد بچه ماهيان تقريبا زماني كه 15 سانتي متر طول دارند داراي 11-12 عدد لكه هاي تيره رنگ بر روي بدن مي باشند( جنسيت و توليد مثل)2/17

مشاهداتي كه در خصوص قزل آلاي رنگين كمان و قزل آلاي خال قرمز انجام گرفته است گوياي اين نكته مي باشد كه قزل آلاي رنگين كمان ، قزل آلاي خال قرمز را از محل خويش دور مي سازد . اين ماهي مناطقي از رودخانه را انتخاب كرده و تحت تسلط خويش قرار مي دهد.

قزل آلا ي رنگين كمان در مقابل تغييرات درجه آب اكسيژن آب زياد حساس نمي باشد در صورتيكه ماهي قزل آلاي خال قرمز نسبت به تغييرات فوق الذكر و همچنين نوسانات مواد غذايي حساسيت خاصي از خود نشان مي دهد . اين ماهي بعد از سازش تدريجي مي تواند به خوبي در آب اقيانوس زندگي كند .

امروزه پرورش اين ماهي در دريا در سبد هايي محصور صورت مي گيرد كه جمعيت هايي از ماهي ها از همين سبدها فرار كرده به دريا راه يافته اند قزل آلا ي رنگين كمان در شرايط طبيعي در آب شيرين و مناطق معتدل كه حرارت در تابستان حدود 12 درجه سانتي گراد است زندگي مي كند اين ماهي در شرايط خوب پرورش مي تواند نوسانات صفر تا 25 درجه سانتي گراد را تحمل نمايد.

تاكنون مطالعات بسيار زيادي بر روي اصلاح نژاد قزل آلاي رنگين كمان صورت پذيرفته است. 

جنسيت و توليد مثل:

جنس نر و ماده قزل آلاي رنگين كمان از لحاظ ظاهري شبيه به هم مي باشد فصل توليد مثل با بلوغ جنسي رنگ نرها غليظتر ده و تغييرات قابل ملاحظه اي در نرها ايجاد مي شود در خارج از فصل تخم ريزي غدد جنس كاملاً كوچك هستند و فقط با نزديك شدن فصل توليد مثل بزرگ شده و كيسه مواد تخم و اسپرم را به وجود مي آورد

نكته : با اين كه بلوغ غدد جنسي توسط هورمونها كنترل مي شود ولي قبل از انجام تخم ريزي آب بايد داراي دماي مناسب باشد.

تخمك ها و اسپرم ها آزادند و در آب رها شده و لقاح در آنجا صورت مي گيرد و تخم شفاف كه كمي از آب سنگينتر بوده و قدري چسبناك هستند تا توانند به سنگها و گياهان متصل شوند را به وجود مي آورند.

قابليت رشد و مقاومت ماهيان اصلاح شده افزايش يافته است بطوري كه آنرا براي پرورش مصنوعي و با غذاهاي كنتسانتره بخوبي مهيا ساخته است محل طبيعي زندگي اين ماهي در قسمتهاي علياي رودخانه ها و درياچه هاي خنك و در محيطي كه سرشار از اكسيژن و غذاي كافي است مي باشد.

اين ماهي ظريف، عصبي،  فوق العاده چالاك است . داراي عكسس العمل هاي شديد مي باشد گوشت اين ماهي فوق العاده لذيذ و خوش طعم و داراي رنگي زيبا مي باشد كه اين مطلب باعث علاقه ماهيگيران ورزشي به اين ماهي شده است. 

رنگ بدن :

پوست و اندام شفاف و گلگون و از فلسهاي ريزي پوشيده شده است رنگ آن در رودخانه هاي مختلف تغيير مي كند و در رودخانه هايي كه در سايه واقع گرديده است بسيار تيره رنگ مي گردد.

از اهم مشخصات ديگر آن داشتن دندان هاي ريز در دهان و باله چربي بالاي ساقه دمي است.

ماهياني كه معمولاً در لايه هاي بالايي آب زندگي مي كنند داراي بدن و فلسي نقره اي هستند . اين رنگ به خاطر انعكاس نور از بلورهايي بي رنگ و ميكروسكوپي به نام كوانينCUANIN  است . اين بلورها در واقع محصول فرعي يك سوخت و ساز شيميايي است كه در زير فلس يا در لايه مخصوص رنگ در پوست ايجاد مي شود ماهيان نيمه شفاف مثل كفالها فاقد اين ماده فلسهايشان مي باشند.

دانه هاي رنگي قرمز زرد و سياه هزاران سلول رنگي Chromtophore تجمع يافته اند . اين دانه به توسط عمل انقباض يا انبساط به هم نزديك يا از هم  دور مي شوند و اين فرآيند اساس قابليت تغيير رنگ در ماهي مي باشد . غلظت رنگ در ماهيان به خط سلول رنگي و تراكم دانه در هر سلول بستگي دارد.

  اكوسيستم مناسب جهت پرورش ماهي:

اين ماهي در جاهايي كه بستر شني و آب شفاف ، سرد ، سرشار از اكسيژن مي باشد اقدام به تخم ريزي مي نمايد . قزل آلا ي رنگين كمان مي تواند حرارت بالاتر و اكسيژن كمتر را نسبت به ساير آزاد ماهيان تحمل نمايد و در شرايط يكسان ، رشد سريعتري نسبت به قزل آلاي قهوه ا ي دارد

تخمهاي قزل آلا در 82 روز و 5 درجه كامل مي شود اما همين عمل در حرارت 10 درجه 41 روز طول مي كشد با دو برابر شدن دما همين 20 درجه فقط در مدت 5 روز كامل مي شوند.

قزل آلا ي رنگين كمان ديرتر از ماهي قزل آلاي خال قرمز تخم ريزي مي نمايد.

البته امروزه واريته هايي حاصل گرديده كه تخم ريزي آنها حتي جلوتر شروع مي شود . بهترين درجه حرارت براي رشد و نمو و سلامت طبيعي آن 12 سانتي گراد است (7 تا 9 دكتر عمادي) حال آنكه عالي ترين گرما براي رشد و نمو اقتصادي آن در صورت مناسب بودن كيفيت آب بين 15 تا 20 درجه سانتي گراد ( عمدتا 17 درجه سانتي گراد ) مي باشد.

فصل تخم ريزي قزل آلا نسبت به محل و درجه حرارت متفاوت مي باشد ماهي قزل آلاي رودخانه اي و قزل آلاي قهوه اي در پاييز و ماهي قزل آلاي رنگين كمان در بهار تخم ريزي مي نمايند . در برخي از رودخانه ها ي كاليفرنيا كمتر ماهي داز سال مي باشد كه حداقل نوعي ماهي قزل آلا يا ماهي آزاد تخم ريزي نكند.(عمادي)1360

فصل و زمان تخم ريزي را مي توان به طرق مختلف جلو انداخت اين روشها شامل تخم گيري گزينشي – مصرف نور مصنوعي با كنترل زمان تابش –و تزريق هورمون هيپوفيز مي باشد .

تخم گيري گزينشي حائز اهميت فراوان بوده و از اين طريق توانسته اند قزل آلاي رنگين كمان بهاره نژاد هات كريك Hotcreek را توليد كنند .

احتمالاً هيچ عاملي در تنظيم نمو جنين و رشد آن به اندازه درجه حرارت مهم نمي باشد . تجربه نشان داده است ماهي قزل آلا ي رنگين كمان در درجه حرارت ثابت 5/15 درجه سانتي گراد هر ماه 5/2 سانتيمتر رشد مي كند و در حرارت 2/7 درجه سانتي گراد كمتر از 625/. سانتي متر در ماه رشد مي كند .

ماهي قزل آلاي يكساله و بالغ مي تواند درجه حرارت بيشتر از 20 درجه سانتي گراد را براي مدتي بدون آنكه متحمل آسيب شود به خوبي پشت سر بگذارد .به منظور توليد تخم خوب ماهي قزل آلا ي رنگين كمان بايستي حداقل 6 ماه قبل از – تخم ريزي در اينكه بيشتر از 30/13 درجه سانتي گراد و ترجيحا بيشتر از 2/12 درجه سانتي گراد نباشد نگهداري شود(عمادي1360)

براي توليد ماهي قزل آلا ي رنگين كمان با سرعت رشد زياد و تخم ريزي در سن 2 سالگي در 16 ماه اول بايستي آنها را در درجه حرارت نسبتا ثابت 15 درجه سانتي گراد نگهداري كرده و هنگام رسيدن به سن بلوغ حرارت را به حداكثر 2/12 درجه سانتي گراد كاهش داد.

 

تغذيه ماهي :

بسياري از ماهيان سرد آبي و معتدله داراي روده اي كوتاه مي باشند اين خاصيت مربوط به ماهيان گوشتخوار و همه چيز خوار است . اين ماهيان به رژيم غذايي غير زنده يا مصنوعي نيز عادت مي كنند كه البته در خصوص آزاد ماهي درياي خزر(Salmo  troutta  caspius) اين تغيير رژيم به سختي امكان پذير است بطوريكه حتي ماهي غير زنده را هم نمي خورند .

گوشتخواري اين ماهيان سبب مي شود تا رژيم غذايي آنها از لحاظ پروتئين هاي حيواني غني باشد و به همين علت تغذيه اين ماهي گران تمام مي شود .

ماهي قزل آلا فقط مقدار كمي از مواد نشاسته اي قابل هضم را مورد استفاده قرار مي دهد ولي مواد چربي بهتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

در بعضي از گونه هاي آزاد ماهيان و قزل آلاي درياچه اي مواد چربي ممكن است به عنوان منبع انرژي تا 20درصد از وزن خشك را به جاي پروتئين و كربو هيدراتها تشكيل دهد.

روشهاي پرورش :

 اين ماهي به روش مونو كاپو ( سيستم روش يك گونه اي ) ، پلي كاپو ( سيستم پرورش چند گونه اي ) به عنوان مثال پرورش همراه گياه برنج در شالي زار هاي مازندران صورت مي گيرد

تخمگیری :

عمل گرفتن تخم از ماهی ماده واسپرم از ماهی نر را اصطاحأ تخمگیری می گویند. در کارگاه تکثیر وپرورش ماهی قزل الا تخمها تا صد درصد از این طریق بارور می گردند .

ثابت نگاهداستن درجه حرارت اطاق تخمگیری در حدود 20 درجه سانتیگراد عملیات تخمگیری را تسهیل می نماید .

 

بیهوش کردن ماهیان مولد :

 

با استفاده از تورهای مشبک در جاهای مختلف کانال ، میتوان قسمتهای جداگانه ای برای رقم بندی و نگهداری مولدین مورد نظر درست کرد.

هر بار میتوان تعداد کمی ماهی مولد را برای تکثیربرداشت وبه مدت کوتاهی در محلول  بیهوش کوننده نگهداشت .

ماده بیهوش کننده ای که کاربرد آن از بقیه رواج بیشتری دارد MS222 است .

ماهی را پس از بیهوشی خیلی راحتر می توان برای تخم کشی مورد استفاده قرار داد. با این روش احتمال شکسته شدن تخم ها کمتر می شود . سلامت ماهی هم در این روش بیشتر تامین است زیرا ماهی بیهوش واکنشی در مقابل تخم کشی نشان نمیدهد .

پس از اینکه ماهی مولد بیهوش شد در آب تمیز قرار گرفته ، وبعد آن را با یک حوله تمیز خشک می کنیم .

 

روش تخمگیری دو نفره

برای تخمگیری از ماهی قزل الا روش های دو نفره یا یک نفره بکار می رود و انتاب روش بعهده سر پرست کارگاه می با شد . در روش دو نفره یک نفر ماهی را نگاه می دارد و نفر دوم تخم آنرا می گیرد . نفر اول که در هر دو دست دستکش دارد ماهی نر یا ماده را طوری نگه می دارد که با دست راست ناحیه بین دم و باله مخرجی و بادست چپ ناحیه باله سینه ای را گرفته باشد . ظرف تخمگیری در روی نیمکت مخصوص و در کنار کنده چوبی که روی آنرا تشکجه ای میپوشاند قرار میگیرد .

نفر اول که ماهی را در دست دارد آنرا طوری روی ظرف تخم گیری قرار میدهد که دست راستش روی کنده چوب استراحت نماید . ظرف تخم کشی کمی در داخل نیمکت جایگذاری شده است تا از افتادن ناگهانی آن که ممکن در اثر تلاش ماهی صورت گیر جلوگیری شود .

با گرفتن ماهی بوضعی که دمش بطرف پائین باشد ريال تخم های رسیده طبیعتا بطرف مخرج جریان یافته و نفر دوم که در طرف مقابل نیمکت قرار گرفته است با فشار ملایمی که با انگشت شست و انگشت اشاره فقط در ناحیه مخرجی وارد می کند ، تخم ها را خارج می کند . پس از آن با فشار بسیار ملایم از ناحیه بالاتر تخم ها را تا موقعیکه بصورت طبیعی جریان می یابد خارج می نماید . به هیچ وجه نبایست ناحیه بالاتر از باله های شکمی را فشار داد .  زیرا کوچکترین فشار ممکن است سبب صدمه زدن به قلب و کبد گردد .

هرگز نباید سعی کرد که تمام تخم های ماهی ماده را خارج کرد ، زیرا هنگام گرفتن آخرین تخم ها ممکن است جداره آنها بعلت نازک بودنشان پاره گردد .

 

روش تخم گیری و اسپرم گیری به روش یک نفره

در این روش نگهداری ماهی و تخمگیری از آن توسط یک نفر صورت میگیرد . در این روش کارگر مربوطه که یک دستکش در دست دارد ماهیها را از ناحیه دم با دستی که دستکش دارد طوری نگه میدارد که پشت آن بطرف بالا باشد. وی سپس با دست دیگر که فاقد دستکش است ماهی را در وضع عمودی نگه میدارد و با همین دست تخم یا اسپرمی را بطریقی که در روش فوق ذکر شد گرفته ودر ظرفی که در زیر ماهی قرار دارد میریزد . برای ماهی نر هم همانند ماهی ماده عمل می کونیم  برای اینکه لقاح خوب صورت بگیرد با استفاده از چند پر تخم و اسپرم را باهم مخلوط می کونیم وبعد از چند لحظه تخم و اسپرم را شستشو می دهیم این کار را آنقدر ادامه میدهیم که تمیز شوند  .

 

علاوه بر این دو روش گفته شده روش های دیگری نیز برای تخم گیری وجود دارد مانند :

تخمگیری بوسیله هوا و تخمگیری بطریق بریدن شکم ماهی ماده که از این روش در ماهیان آزاد بکار میبرند مانند (شاه ماهی آزاد )

 

اثر نور روی تخم و نوزاد ماهی آزاد و قزل آلا

 تخم ماهی های آزاد و قزل آلا بایستی دور از نور و بخصوص نور مستقیم خورشید قرار گیرد . اگر تخم ماهی قزل آلا بیش از چند دقیقه تحت تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرد ، از بین خواهد رفت .

در کارگاههایی که تخم این ماهیان را در سبدهای مخصوص داخل کانالهای سیمانی پرورش ماهی نگهداری می کنند ، بهترین را جلوگیری از اثر نور ، پوشاندن آنها می باشد .

 

 

 

روشهای مختلف برداشت تخم های مرده

 

1-  تخمبرداری با پیپت

تخم های مرده در مدت کوتاهی از قارچ پوشیده میشوند . قارچها پس از رشد ونمو می توانند تخم های سالم را نیز آلوده کرده و از بین ببرند .

در نتیجه تخمهای خراب و مرده را مرتبأ جمع آوری کرد .

روش های مختلفی برای جمع وری تخم های سفید (مرده) وجود دارد . در گذشته معمولأ در همه جا تخم های مرده را با پنس های دراز جمع آوری می کردند این کار خسته کننده بود و وقت زیادی نیز لازم داشت .

بعد ها با بکار بردن پی پت برای تخم های مرده پیشرفت سریعی حاصل گردید .

این پی پتها دارای لوله ای شیشه ای بطول 20 سانتیمتر می باشند که در یک آبدزدک جا گذاشته شده اند . قطر داخل لوله آن حرکت کند . یک کارگر با تجربه می تواند تخم های مرده را بسرعت با پی پت جمع آوری نماید .

 

2-  تخمبرداری بطریق سیفون کردن

انواع مختلف سیفونهای تخم برداری با جریان دائمی آب برای جمع آوری تخم های مرده درست شده است .

انواع سیفون با جریان دائمی آب از یک پی پت ، یک آبدزدک و یک شیلنگ نرم بطول فاصله بین سبدها و سطلی که در زیر آنها قرار دارد تشکیل می یابد.

روش کار آن هم مثل پیپت است .

 

3- معلق کردن تخم های مرده در محلول نمک

این روش نسبتأ قدیمی است ولی امروزه هم تا حدی بکار میرود . برای این منظور یک ظرف آب نمک که گنجایش یک تخم را داشته باشد لازم است .

اگر درصد نمک محلول در آب درست باشد تخم های مرده یا خراب در سطح آب مانده و تخم های زنده و خوب ته نشین میشوند . اگر هر دو معلق ماندند ، محلول بسیار غلیظ است و بایستی با افزودن آب رقیق گردد .

و اگر هر دو ته نشین گردند محلول بسیار رقیق است وباید به آن مقداری نمک اضافه کنیم .

 

 

 

 

 

 

 

تکثیرمصنوعی  قزل آلا

 

انتخاب پیش مولد از نظر اندازه تخم

این مسأ له از دیدگاه بیولوژکی همیشه به صورت یک حقیقت پذیرفته شده در پرورش قزل آلای رنگین کمان مطرح بوده که بهترین بچه ماهیها از تخم هایی بدست می آیند که دارای اندازه بزرگتری هستند . در صورت صحیح بودن ، این نکته در عمل مشکلاتی را برای پرورش دهنده ماهی به همراه خواهد داشت . مثلأ پرورش دهنده ماهی باید بداند که چه عواملی بر اندازه تخم به دست آمده از مولدین تأ ثیر می گذارد و میزان وابستگی اندازه تخم به محیط ، تغذیه و عوامل ژنتیکی چقدر است ؟

 

داروهای بیهوشی ماهی

نام دارو           دز(قسمت در میلیون )       زمان بی حرکت شدن(دقیقه)        زمان بازگشت ازبیهوشی

دی اکسید کربن جامد         200- 100                2- 1                       - (برای کشتن ماهی)

دو فنوکسی اتانول                   15- 10           4- 2                            10- 5

اتیل آمینوبنزات 98%                   ؟                           5- 2                            10-

 

ماهي قزل آلا

 

ماهیها رده ای از مهره داران هستند که خود به دو زیر رده ماهیهای غضروفی و استخوانی تقسیم میشوند. برخی از ماهیها ساکن آبهای شیرین و برخی ساکن آبهای شور هستند. ماهیهای ساکن آبهای شیرین دارای راسته های متعدد هستند. یکی از راسته ها ، راسته آزاد ماهی شکلان (Salmoni formes) است و تیره آزاد ماهیان که قزل آلا جزء آن است، یکی از تیره های این راسته است.

 

مساحت استخرهای خاکی می تواند از 1000تا5000 متر مربع باشد،لازم به ذکر است هرچه مساحت استخر بزرگتر باشد غذادهی، کنترل ماهیان و صید آنهامشکل تر خواهد بود

- دمای مناسب آب جهت پرورش قزل آلا 8 الی18 درجه سانتیگراد است که این آب میتواند از چاه ، قنات ، چشمه یا رودخانه تامین شود

- برای پرورش قزل آلا در استخر خاکی لازم است قبل از ماهیدار کردن، استخر را تخلیه نموده و در صورت وجود پوشش گیاهی آنها را از بین برد

- اگر کف استخر لجنی باشد ، استخر را خشک کرده و جهت ضدعفونی نمودن آن برای هر 1000 متر مربع از 100 کیلوگرم آهک استفاده کنید

- بهتر است قبل از ماهیدار کردن ، کف استخر خاکی رابا لایه ای از سنگریزه بپوشانید تا گل آلودگی آب در طول دوره پرورش کمتر شود

- وزن مناسب اولیه بچه ماهیان جهت رهاسازی 10 -5 گرم می باشد. قابل ذکر است برای جلوگیری از مشکلات بعدی از جمله هم جنس خواری ضروری است وزن بچه ماهیان در زمان رهاسازی یکسان باشد

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:26 توسط مجیدپناهی| |

دستگاه تنفسی ماهی :

خارهای آبشش در تغذیه ماهی نقش دارند.

است.CO2 و پس دادن O2 رشته های آبشش کارشان در تنفس و گرفتن

نکته : ماهی آزاد نیازبه اکسیژن زیادی دارد. میزان گلبول قرمز در بدن ماهی آزاد کم

می باشد به همین دلیل به اکسیژن زیاد احتیاج دارد .

نکته 2 :در کپور ماهیان میزان گلبول زیاد است در نتیجه خون تیره است . ولی آزاد ماهیان خونی روشن دارند .

نکته 3: آزاد ماهیان در آبهای سرد با حداقل 7 میلی گرم در لیتر اکسیژن زندگی میکنند . اگر اکسیژن به 4 میلی گرم در لیتر برسد تلفات شروع می شود .

بررسی چگونگی تنفس ماهی در آب
اگر ماهی را از آب بگیرید ، خیلی زود به علت کمبود اکسیژن می میرد هیچ از خود پرسیده اید که چرا این وضعیت بوقوع می پیوندد ؟
در حالیکه مقدار اکسیژن موجود در حجم معینی از آب تنها یک سیزدهم مقدار اکسیژن موجود درهمان حجم ار هوا است پس چرا وقتی در محیط جدید مقدار اکسیژن سیزده برابر می شود ، ماهی به علت کمبود اکسیژن می میرد بدون شک این رویداد پی آمد عدم توانایی ماهی در وفق یابی با محیط تازه است
لذا بایستی به بررسی مکانیزمی در بدن ماهی بپردازیم که قادر نیست از اکسیژن غنی هوا استفاده نماید اما می تواند مسئله بزرگ استخراج اکسیژن را که به مقدار ناچیز در آب وجود دارد برای خود حل نموده و اکسیژن مورد نیاز خود را به این روش تأمین نماید.
یک ماهی صد گرمی رودخانه ای در حال استراحت حدود ۵ سانتی متر مکعب اکسیژن در ساعت احتیاج دارد ، و وقتی فعالیت عادی خود را شروع نماید سه تا چهار برابر این مقدار اکسیژن نیاز دارد . اگر راندمان مکانیزم تنفسی آن در انتقال اکسیژن صد در صد باشد این ماهی بایستی در هر دقیقه ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر مکعب آب را از سطح تنفسیش عبور دهد تا اکسیژن مورد نیاز خود را تأمین نماید.
جابجا کردن چنین مقدار اکسیژنی در هوا مشکل نیست ، اما در آب کار و فعالیت زیادی را می طلبد زیرا چگالی آب تقریبا هزار برابر هوا ، و غلظت و چسبندگیش هم حدود صد برابر است .
در انسان فقط یک الی دو درصد از اکسیژن دریافتی در ماهیچه ها برای کار شش ها مصرف می شود اما در ماهیان این مقدار بسیار بیشتر می باشد از طرفی سرعت انتشار اکسیژن در آب ۳۰۰ هزار برابر آهسته تر از هوا می باشد .
پس چگونه یک ماهی بر این مسائل غامض فائق می آید ؟ مسائلی که بسیار عظیم تر از مسائل تنفسی مهره داران زمینی می باشد . و چرا ماهی در شرایطی بسیار آسان تر برای تنفس در روی زمین می میرد؟
قسمتی از جواب به این سوالات در ساختار مکانیزم تنفسی ماهی و طبیعت جریان روی آنها نهفته است آبشش های ماهی از یک سری از صفحات بدقت تقسیم شده تشکیل شده اند که در نتیجه سطح زیادی را برای تماس با آب ایجاد می نمایند و آب در یک جهت از روی آنها عبور می نماید که این با جریان کشندی در شش پستانداران تفاوت دارد . زمانی که ماهی از آب بیرون آورده می شود و در معرض هوا قرار می گیرد از دست رفتن پشتیبانی آب همراه با کشش سطحی سبب کوچک شدن شدید سطح آبشش ها می گردد که نتیجه این عمل در اکثر موارد کاهش شدید دریافت اکسیژن و مرگ خواهد بود .
کل سطح تنفسی در تماس با جریان آب بین ماهیان مختلف متفاوت است و این منطبق با حجم فعالیت هر گونه ای از ماهیان می باشد . برای مثال در ماهیان بسیار فعال مانند ماهی خال مخالی این سطح بیش از ۱۰۰۰ میلی متر مربع برای هر گرم وزن بدن ماهی است که از ده برابر سطح خارجی بدن ماهی بزرگتر است .
برای اندازه گیری راندمان مکانیزم استخراج اکسیژن از آب ، توانایی ماهی را در استخراج ۸۰ درصد اکسیژن محلول در آبی که از سطوح برانش ماهی عبور می نماید مورد نظر قرار می دهند درصورتیکه بیشترین راندمان برای یک انسان که بتواند با ورزش و تنفس شکمی یعنی تنفس از ته ششها که این عمل در ورزش هایی مثل تای چی چوان و یوگا آموزش داده می شود فقط استفاده از ۲۵ درصد اکسیژن موجود در هوا امکان پذیر است .
چنین راندمان بالایی در ماهیان بوسیله ویژگی ضد جریان تأمین می شود . که رابطه ای است بین جریان خون در بدن ماهی و جریان آب و مکانیزم قدرتمند پمپاژی که بطور مستمر آب را از سطوح آبشش در تمام مدت چرخه تنفسی عبور می دهد.
جریان ضد جریان بین جریان خون و جریان آب:
اصول جریان ضد جریان در بسیار از موارد مختلف در بدن جانوران اتفاق می افتذ که بدین وسیله مبادله مؤثر مواد محلول یا گرما بین دو مایع در جریان بوقوع می پیوندد این چنین سیستمی از گذشته های دور بوسیله مهندسین در مکانیزم مبادله گرما کاربرد داشته است کسی که برای اولین با اهمیت این پدیده را در فیزیولوژی حیوانات کشف کرد« ون دام » بود که در سال ۱۹۳۸ چگونگی عمل این پدیده را در آبشش ماهیان شرح داد .
این پدیده بدین گونه است که وقتی خون در جریان خروجی در آبشش ماهیان که کاملا از اکسیژن تهی شده است با جریان آب پر از اکسیژن برخورد می نماید بر اثر کشش زیادی که در اکسیژن آب وجود دارد ( بسیار بیشتر از خون همجوارش می باشد ) اکسیژن از آب به خون انتقال می یابد .
این راندمان بالا به همین ضد جریان بستگی دارد زیرا اگر ما بصورت تجربی جریان آب عبور کننده از آبشش ماهیان را برعکس نماییم استخراج اکسیژن از۵۱ درصد به ۹ درصد کاهش می یابد.
برای راندمان حداکثر ، لازم است دو محلول آب و خون با همدیگر تماس نزدیکی را حاصل نمایند و سرعت جریان هر یک نسبت به دیگری تنظیم شود . فاصله ای که در آن اکسیژن آب به گلبول های خون ماهی انتقال می یابد بسیار کوچک است زیرا گلبول های خون ماهی تقریبا به نازکی پهنای صفحات برانش ماهیان که در آنها گردش خون و آب صورت می گیرد می باشند .
خارج از این صفحات آب از هر دو طرف عبور می نماید و همچنین رابطه ای بین ضربان قلب ماهی و فرکانس تنفسی ماهی وجود دارد که بصورت یک مکانیزم واکنش دار حجم خون عبور کننده از برانش ها را تنظیم می نماید ضربان قلب معمولا از فرکانس تنفسی آهسته تر می باشد و در بعضی موارد قلب با فازهای ویژه ای از سیکل تنفسی همزمان می شوند.
اما این همواره در کلیه گونه ها روی نمی دهد برای مثال در ماهی قزل آلا فرکانس تنفسی با ضربان قلب تقریبا مساوی است و به تدریج این دو فرکانس خارج از این نظم می گردند هرچند که قلب تمایل دارد که وقتی دهان ماهی بسته است ضربه زند . و در سایر موارد اغلب ضربان قلب از فرکانس تنفسی آهسته تر می باشد .
این چنین مکانیزمی این اطمینان را ایجاد می نماید که همواره مقدار کافی آب برای تأمین اکسیژن خون ماهی در دسترس باشد و این بسیار مهم است زیرا حجم معینی از خون ماهی می تواند حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر مقدار اکسیژنی را که همان حجم آب حمل می نماید دریافت کند.
جریان مستمر از داخل آبشش ها:
هنگامی که یک ماهی نفس می کشد دهانش را باز می کند و آب را وارد دهانش می نماید و بعد از عبور آب از میان آبشش ها از حفره های آبششی به داخل شکافهایی که وقتی سرپوش آبشش انبساط حاصل کرده و از بدن ماهی فاصله می گیرند ظاهرمی گردند وارد می شوند.
این جریان منقطع که بداخل و خارج سیستم تنفسی ماهی برقرار است این ایده غلط را می دهد که آب در روی آبشش ها در جریان است شواهد توصیفی حقیقی تر از کار دستگاه تنفسی با ثبت تغییرات فشار در دو طرف آبشش با نشان دهنده های حساس کندانسور مانومتر حاصل گردیده است تجربیاتی که با سه نوع ماهی آب شیرین انجام گردیده نشان داده اند که بجز یک دوره بسیار کوتاه، همواره فشار داخل حفره دهان از فشار حفره های برانش بیشتر است و لذا این نتیجه حاصل می شود که آب بدون انقطاع از روی برانش ها عبور می کند و به همین سبب استخراج اکسیژن از آب افزایش می یابد .
این مکانیزم بوسیله دو پمپ که کمی از فازکارشان با هم متفاوت است ایجاد می گردد در ماهی فعالیت پمپاژ به علت تغییرات درحجم حفره ها که بوسیله عمل عضلا ت تولیدمی شود انجام می گردد . البته مکانیزمی که در برانش ها قرار دارند بسیار پیچیده تر از این شکل ساده است .
در طی فاز دم حفره دهان انبساط حاصل نموده و آب وارد دهان می شود و همزمان حفره های برانش انبساط حاصل می نمایند اما آب نمی تواند وارد دریچه های خارجی آن شود . زیرا پوسته دور لبه خارجی به صورت بک والو عمل می کند.
در طول انبساط حفره برانش ، فشار هیدروستاتیک از فشار داخل حفره دهان کمتر می شود و سبب می گردد که آب در طول برانش ها رانده شود در این حالت حفره برانش بصورت پمپ مکش عمل می نماید در خلال فاز کم شدن حجم حفره دهان فشار داخل از فشار بیرونی همزمان که دهان شروع به بسته شدن می نماید بیشتر می شود و عملا بسته شدن مجرا انجام می گردد حتی در ماهیانی که قادر به بستن دهان خود بطور کامل نمی باشند به علت وجود لوله غشائی نازک که در لبهای بالایی و پائینی ماهی قرار دارند مجرا عملا بسته می شود در خلا ل این فاز افزایش فشار در حفره دهان بیشتر از حفره های برانشی می باشد و آب به عبور از برانش ها ادامه می دهد در این حالت حفره دهان بصورت یک پمپ فشار عمل می نماید .
در خلال تقریبا تمام سیکل تنفسی ، همواره فشار اضافی که تمایل دارد آب را وادار به عبور از برانش و از حفره دهان به حفره های برانش نماید وجود دارد .
البته یک دوره بسیار کوتاه نیز وجود دارد که اختلاف فشار بر عکس می شود و تمایلی برای ایجاد جریان در جهت عکس بوجود می آید. اما از آنجا که این زمان بسیار کوتاه و اختلاف فشار بسیار کم است تحرک کند آب اجازه ایجاد جریان برعکس را نمی دهد . لذا در این صورت جریان آب مستمری در روی برانش ها تشکیل می شود که جهت این جریان برعکس جهت جریان خون است لذا درصد بالایی از اکسیژن آب به گلبول های خون انتقال می یابد.
اما شکل جالب توجه مختلفی در این سیستم وجود دارند برای مثال در ماهیانی که بصورت غالب شناگر می باشند، پمپ دهان بهتر توسعه یافته است . هر چند که در بعضی موارد هیچ یک از دو پمپ کار نمی کند .
این زمانی است که ماهی با شنا تحرکات خود را ایجاد نموده است مثال خوبی در این مورد ماهی خال مخالی است که اجبار دارد بطور مستمر شنا نماید تا جریان دائمی آب روی برانش هایش بر قرار باشد مثال دیگر کوسه پلنگی می باشد که در خلال شنا پمپ هایش کار نمی کنند اما به محض اینکه بصورت ساکن درآید پمپ ها شروع بکار می نمایند .
ماهیانی که اغلب یا تمام اوقات خود را در کف دریا سپری می نمایند دارای حفره برانشی بزرگتر که با شعاعهای استخوانی اضافی تقویت می شوند می باشند و پمپ مکش آنها نیز بهتر تکامل یافته است .
ماهیانی مثل گربه ماهی آمریکائی (bullhead ) ، گورنارد ( gurnard ) ، دراگونت ( dragonet ) ،‌په لیس ( plaice ) و سایر ماهیان پهن از این نوع هستند . برای مثال در ماهی دراگونت (dragonet ) انبسلط حفره های برانشی تدریجی می باشد. لذا یک اختلاف فشار کم ثابت روی برانش ها تشکیل می شود .
در فاز انقباض ،آب از هر دو حفره حرکت کرده و از دریچه های باریک حفره برانشی خارج می شود . در ماهیان پهن که مدام روی یک طرف بدن خود قرار می گیرند وقتی در حال استراحت هستند و در کف اقیانوس بصورت مدفون شده در می آیند مسائل دیگر تنفسی ایجاد می گردد برای مثال برانش ها در هر دو طرف ماهیان په لیس ( plaice ) و کفشک ( sole ) توسعه یافته اند و بدون شک آب از هر دو حفره برانشی پمپ می شود .
در این حالت خطر ورود ماسه کف دریا و آسیب رساندن به برانش ها وجود دارد . لذا در این ماهی در فشار مشتق جریان برعکس نمی شود این بعلت کنترل عامل روی لوله های برانش می باشد که از ورود کمترین جریان نیز جلوگیری می نماید.
لذا منطبق با عادات ماهیان ، ساختار برانش ها متفاوت می باشند . ماهیان کف زی عموما دارای سطوح برانش کوچکتر و مجاری خشن تری می باشند و مجاری از هزاران سوراخ ریز تشکیل شده اند که در بین تارهای برانش قرار گرفته اند .
دو ردیف صفحه ای نازک که در اطراف چهار قوس استخوانی در تمام مسیر در دو طرف ماهی انباشته شده اند تشکیل یک شبکه مشبک را می دهد که در تمام دیواره های حلق ماهی جای دارد .
از آنجائیکه لبه های تارهای برانشی به علت ویژگی انعطافی اسکلت نگهدارنده اش به صورت اریب می باشد همواره لبه ها در تماس یکدیگرند و در نتیجه آب از شکافهایی که بوسیله صفحات تارهای همجوار ایجاد شده اند عبور می نماید همین سطوح بالا و پائین تارها در حقیقت سطوح تنفسی را تشکیل می دهند سقوط همین چین های ثانویه موجب کم شدن سطح مبادله گاز ها و در نتیجه اختناق ماهی که از آب خارج شده است می گردد هر چه این چین ها به یکدیگر نزدیک باشند آنها بهتر یکدیگر را پوشش می دهند برای مثال در ماهی خال مخالی ۳۹ تار در میلیمتر ، و در شاه ماهی ۳۳ تار در میلیمتر می باشد .
در ماهیانی که حوالی سواحل زندگی می نمایند و تحت تأثیر جریانات کشندی قرار می گیرند ، مانند گاو ماهیان ،‌ چین های ثانویه خیلی فاصله دار هستند و ۱۵ رشته در میلیمتر است . انواع گونه های مختلف با توجه به تحت تأثیر قرار گرفتن در آبهای ساحلی دارای ساختار متفاوت می باشند .
شبکه هایی که بوسیله برانش ها ایجاد گردیده اند بسیار باریک می باشند با یک نگاه به نظر می رسد که ابعاد بسیار کوچک این شبکه ها اجازه عبور آب کافی با اختلاف فشار تنها یک سه هزارم اتمسفر را ( که در بسیاری از گونه ها وجود دارد ) ندهند . اما تعداد سوراخ ها آنقدر زیاد است که آب کافی را عبور می دهند
برای مثال در یک ماهی آب شیرین ۱۳۰ گرمی تعداد این سوراخ ها به ۲۵۰ هزار می رسد در سرعت های بالای جریان آب مقداری آب از بین لبه تارها قرار می نماید اما در حالت استراحت ماهی کل جریان برابر جریانی است که از سوراخ ها عبور می نماید .
مقاومت سوراخهای برانش در تمام وضعیت های فعالیت ماهی یکسان نیست . بلکه متناسب با فعالیت ، انعطاف پذیر می گردد. فیلمبرداری از مارماهیان جوان نشان داده است که فاز مشخصی در چرخه تنفسی وجود دارد و آن زمانی است که لبه های رشته ها از هم باز می شوند و اجازه افزایش مدار کوتاه جریان را می دهند در خلال فعالیت پمپاژ ، فرآیند تحت الشعاع برانش در مقابل بار افزایش اختلاف فشار می باشد .
تماس بین لبه های تارها بوسیله انعطاف پذیری شعاع های برانش برقرار می گردد و هیچ قدرت ماهیچه ای برای مجزا کردن آنها وجود ندارد . انقباض عضلات وقتی فعال می شوند که ماهی تحرکات سرفه ای انجام می دهد در این وضعیت شیب فشار برعکس شده و برعکس شدن جریان آب موجب تمیز شدن برانش ها می گردد.
تنفس پوستی در آب :
در بعضی از ماهیان ، مقداری از تبادل گاز در محیط آبی ، از طریق پوست صورت می گیرد . انتشار از طریق پوست نقش مهمی در تنفس ماهیان در مرحله نوزادی دارد . برای مثال در نوزاد ماهیان سین برانچی فورم(مونوپتروس آلبوس) جنوب شرقی آسیا ، قبل از تکامل آبشش ها تنفس از طریق شبکه مویرگی تنفسی وسیع که درست در زیر سطوح بافت پوششی باله میانی ، باله سینه ای و کیسه زرده قرار دارد ، صورت می گیرد .
ذکر این نکته جالب توجه است که این ماهی ، آب بشتری را به سمت سطح عقب بدن به گردش در می آورد . این در حالی است که جهت جریان خون ، از سمت عقب به جلو بدن است . بدین ترتیب جریان متقابل حاصل از آن برای بهینه کردن جذب اکسیژن در هنگام کاهش اکسیژن آب ، موءثر واقع می شود .
وجود تنفس پوستی به میزان قابل ملاحظه ، در تعدادی از ماهیان بالغ ثبت و اندازه گیری شده است . اندازه گیری میزان تنفس پوستی در شش گونه ماهی استخوانی آب شیرین نشان داد که عمدتا" ، تنها نیاز پوست به اکسیژن ازاین طریق تأمین شده است . بنابراین ،در ماهی کاراس ، سوف زرد ، قزل آلای جویباری و قزل آلای قهوه ای پوست ، عامل تبادل اکسیژن مورد نیاز برای سایر بافتها نیست . فقط در ماهی بول هد سیاه فاقد فلس (ایکتاروس ملاس )، پوست به عنوان یک اندام کوچک تنفسی عمل می کند و در حدود ۵% نیاز به اکسیژن را فراهم می سازد. همچنین در ماهی پهن دریایی(پلورونکتس پلاتسا)، انتشار اکسیژن از طریق پوست ، با مصرف اکسیژن توسط این اندام مطابقت دارد.
نتیجه گیری:
آن چه گفته شد مختصر و ناچیزی از مکانیزم تنفسی ماهی می باشد . هنوز مسائل متعددی در مورد چگونگی ارتباط جریان آب و خون در طول برانش ها و چگونگی استخراج اکسیژن از آب وجود دارند که بایستی بررسی شوند ،‌بویژه در روی گونه های مختلف ماهیان و بایستی تحت شرایط متفاوت گونه های مختلفی را مورد بررسی قرار داد همچون مسائل متعددی که بوسیله جانورشناسان تحت بررسی است .
و ناشناخته های فیزیکی و فیزیولوژیک هر روز روشنتر می گردد. دانش تاریخ و ساختار طبیعی حیوانات هر روز گسترده تر می شود . به امید روزی که بشر بتواند از این شاهکارهای خلقت خداوند کپی صنعتی تهیه نموده و برای مثال با تهیه دستگاهی برای غواصان که همچون برانش ماهیان بتواند اکسیژن را از آب استخراتج نماید محیط ناسازگار زیر دریا را با طبیعت انسان سازگاری دهد و انسان بتواند بهتر از آن بهره برداری نماید .
سایت علمی دانشجویان ایران

 

انواع دهان ماهیان :

1- دهان فوقانی :

که این نوع دهان در اردک ماهی وماهی گامبوزیا و...دیده می شود.

 

2- دهان میانی :

 این نوع دهان درکپورماهیان وآراد ماهیان دیده می شود.

 

3- دهان زیرین :

که در کوسه ماهیان ، سس ماهی ، تاس ماهیان ، سفره ماهیان دیده می شود.

منبع : www.ardalan.id.i

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 1:21 توسط مجیدپناهی| |

۱)نویسنده این مقاله شخصی است بنام " نیک آنی کیجنکو " ، که ایشان کتابی هم با عنوان " اسرار فاش شده صید قزل آلا " نوشته اند که از پرفروش ترین کتابهای آموزش ماهیگیری در اروپا و آمریکا بوده است.البته اینجانب هر چه تلاش کردم نتوانستم نسخه رایگان این کتاب را در هیچکدام از سایتها پیدا کنم و تنها امکان خرید اینترنتی آن،با استفاده از مستر کارت، ویزا کارت و دیگر کارتهای اعتباری رایج در دنیا، وجود داشت که طبعاً اینکار در ایران مقدور نیست.در اینجا ضمن اینکه به دوستان و کاربرانی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی اقامت دارند،تهیه و مطالعه این کتاب را اکیداً سفارش میکنم،همچنین از ایندسته از دوستان تقاضا میکنم تا در صورت تهیه این کتاب،اگر تمایل داشتند بر ما منت نهاده و نسخه ای را هم برای حقیر به آدرس ( tear_in_the_rain2000@yahoo.com ) ایمیل فرمایند تا به این ترتیب،علاوه بر آنکه اجازه استفاده از محتویات و مطالب این کتاب استثنائی و ارزشمند و ارائه آنرا به دیگر هم میهنانمان در داخل کشور، از طریق وبلاگ داده باشند،،همچنین ما را در پربارتر نمودن مطالب و مقالات وبلاگ و نهایتاً ارتقاء سطح آشنایی با این رشته ورزشی یاری نموده باشند.

                                           ((لینک خرید اینترنتی این E_BOOK))

۲)از آنجائیکه این مقاله،بعنوان یک اشانتیون،اختصاص به ذکر چکیده و تیتروار نکات و بخشهای مهم کتاب مذکور دارد،طبیعی است که به برخی از موضوعات بصورت کلی اشاره شده و آنها بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته اند.که در اینجا این مژده را به خوانندگان سایت می دهیم که با استفاده از منابع فراوان و تجارب اندکی که در اختیار داریم،در پستهای آینده تک تک این نکات(یا بقول نویسنده؛ " رازها و اسرار ")بطور مبسوط و دقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت.

۳)بدلیل نوع خاص لحن و ادبیات بکار رفته در مقاله،ترجیح داده ام که ترجمه آنرا به همان صورت محاوره ای و غیر رسمی به دوستان عزیز تقدیم نمایم.

و اینک این شما و این ترجمه این مقاله استثنائی با عنوان :

       ((وسرانجام؛متدی پیشرفته برای صید قزل آلا،،هر زمانی که به ماهیگیری میروید))

واین چیزیست که برای یادگیری از آسان هم آسانتر است.بخوانید تا کشف کنید که چگونه دانستن مهارتها و روشهای بکار رفته بوسیله هر جاندار شکارچی،بطور حیرت انگیزی بر روی صید ماهی(توسط شما)موثر خواهد بود.شما واقعاً می توانید در هر سفر ماهیگیری،کیسه ای پر از صید داشته باشید.

به قلم : نیک آنیکیجنکو (Nick Anikijenko)

                                   *****************************

((دوستان عزیز :

اگه دیگه شما بخاطر دست خالی برگشتن از هر بار ماهیگیری،و سق زدن فست فود! بجای میل کردن یه قزل آلای بخارپز شده ی لذیذ،خسته و ناامید هستید،،پس این مهمترین چیزی خواهد بود که امروز مطالعه میکنید.

بذارید بهتون بگم چرا...

اینجا فقط "دانش ماهیگیری داشتن" شرط نیست،بلکه چیزای بیشتری وجود داره که باید در ابتدای کار بدونید.دقیقتر بگم ؛ بیشتر از خود ماهیگیری(یعنی چیزی که تا الان همیشه بهش توجه کردید)،باید در این مورد بدونید که اصولاً ماهیا چه جوری فکر میکنن!

              ((فهمیدن این نکته که ماهی چطور فکر میکنه،کلید ماهیگیریه موفقه!))

مسلماً این نوشته کمی طولانیه،ولی در پایان اون شما به اسرار بیشتری از قزل گیری پی خواهید برد که میتونید به اونا تکیه کنید.بهتون قول میدم ارزش خوندنشو داشته باشه...

ولی قبلش لازمه خودمو معرفی کنم.اسم من نیک آنیکیجنکوئه و تا این لحظه ای که این مقاله رو مینویسم،۲۳ ساله که دارم ماهیگیری میکنم.۱۰ساله بودم که اولین پرتابمو انجام دادم و از همون لحظه عاشق این ورزش بوده ام.در طی این سالها از آبگیر و دریاچه گرفته تا رودخانه های خروشان،همه جا ماهیگیری کردم.اما ۱۱ سال پیش بود که با لانسه کشی برای صید قزل آشنا شدم و جوری گرفتارش شدم که بعد اون از هیچ روش دیگه ای برای ماهیگیری استفاده نکردم.

                                               هر یک پرتاب،یک ماهی!!...

...البته این چیزیه که هنوز خود منم صد در صد بهش نرسیدم،ولی خیلی بهش نزدیک شدم.من راه یک موفقیت باورنکردنی رو آموخته ام...همین اواخر با دوست خوبی به ماهیگیری رفتم،که از قضا زنم هستش! و تا قبل این،دستشم به چوب ماهیگیری نخورده بود،،و جالبه که بدونین در همین اولین لمس چوب ماهیگیری،اولین قزل آلاشم گرفته! پس بدونید به چیزی که دارم میگم اطمینان دارم.چیزی که واقعاً به شما کمک میکنه فهمیدن این نکته است که چرا من تا این حد موفقم؟.چیزی که همین نوشته هم در مورد اونه و به شما هم کمک میکنه تا در قزل گیری موفقیت مشابهی رو بدست بیارین.

همونطوری که گفتم،قزل گیری برای من دقیقاً از ۱۱ سال پیش بود که شروع شد،،زمانیکه یه روز پدرزنم من رو هم برای لانسه کشی همراه خودش برد...و این یه لانسه کشی اساسی بود که تمام روز رو در نقاط مختلف رودخونه پیاده روی کردیم و لانسه کشیدیم.

شاهکار بود!!دقیقاً همون بهشت ماهیگیری ای بود که فکرشو میکردم.........فقط یه چیزش خوب نبود! ؛...من هیچوقت با ماهیگیری تو دریاچه مشکلی نداشتم و اون روزم با همون ذهنیت رفتم که از آرامش ماهیگیری تو یه رودخونه ی زیبا لذت ببرم......و اونجا بود که فهمیدم صید قزل آلای رودخانه ی خروشان چقدر میتونه سختتر باشه!...همه جای رودخونه رو امتحان کردم،لانسه های مختلف رو امتحان کردم،رنگ نخ ماهیگیریمو تغییر دادم...حتی بعد از اون روز شانسمو تو چندتا رودخونه ی دیگه ام امتحان کردم،ولی دریغ از یه دونه قزل آلا!

پس تصمیم گرفتم یه کاری کنم.به بوته زاری رفتم که برای من یادآور روزایی بود که اونجا گراز شکار میکردم.همه شکارچی ها میدونن ؛ وقتی برای شکار در جستجوی گراز یا هر حیوون دیگه ای هستید،اگه انتظار موفقیتی دارید،شما مجبور به تبعیت از یه مجموعه قوانینی هستین...و اینجا بود که یکی از این قوانین تو ذهنم جرقه زد :

                         ((شما مجبورید بدونید که اون جانور چه جوری فکر میکنه))

این قانون، اولش بنظرم عجیب و بی ربط اومد...ولی بالاخره روزی رسید که از فهمیدن اینکه چطور بعضی قوانین شکار میتونن به نوعی در صید قزل آلا هم بکار بیان،شگفت زده شدم!

قوانینی که برای شکارچیها واضح و مسلمه،ولی هنوز هیچ ماهیگیری رو ندیدم که از این قوانین در ماهیگیری هم استفاده کنه.

این بود که رفتم سراغ کتاب...

تصمیم گرفتم بفهمم که اصولاً یه ماهی قزل آلا چطوری فکر میکنه(چی تو سرشه) و بعد ببینم که آیا میتونم اینطوری و با فهمیدن این مسئله،شانس صیدمو افزایش بدم؟؟......صادقانه بگم هر چی کتاب از کتابفروشی یا کتابخونه دستم میرسید،خیلی سریع و با ولع خاصی می خوندمش،طوریکه ظرف یه هفته از۹۹/۹درصد تمام آدمایی که دور و برم بودن،بیشتر در مورد قزل آلا اطلاعات داشتم!.........و حالا حدس بزنین تو ماهیگیری بعدیم چه اتفاقی افتاد؟...

                                                ...یه کیسه پر از قزل آلا !

بنظر خیلی آسون میرسید.مثل این بود که کوهی از مشکلاتی که همیشه در صید قزل آلا داشتم،یکدفعه برام تبدیل به یه کاه شده باشه!هر چیزی که قبلاً بطرز رنجش آوری دشوار و ناامید کننده بود،ناگهان برام کاملاً ساده شده بود...آره...مطالعات من فوراً کار خودشو کرده بود.

پی بردن به اینکه قزل آلاها چطوری فکر میکنن،چی اونارو میترسونه،چی اونارو به هیجان در می آره و به جنبش و تکاپو وا می داره،چه زمانی تغذیه میکنن،کیا تو رودخونه گردش میکنن،،و فاکتورهای زیاد دیگه ای برای اینکه بتونید تعداد بیشتری از اونارو صید کنید،واقعاً حیاتی و ضروری هستن.

و درست اینجاست که رازها و اسرار بیشماری از ماهیگیری وجود خواهد داشت :

ـ دونستن اینکه چه زمانی قزل آلا میتونه شمارو ببینه(در این رابطه شما باید بدونین " دریچه های انکساری سطح آب " چی هستن تا باعث ترس و فرار قزل آلاها نشید).

ـ دونستن این نکته که دید یک چشمی قزل آلا (Monocular vision of trout) دقیقاً چیه و چه جوری این قابلیت قزل آلا میتونه به قیمت صید ناموفق شما تموم بشه!

ـ نکته بعدی رنگ لباسهاتونه.که در این مورد باید بهترین رنگی که شما رو برای ماهی استتار میکنه انتخاب کنید.

ـ آگاهی از بهترین زمانهای صید قزل آلا هم بسیار حیاتیه، و این چیزیه که دقیقاً به زمانهای تغذیه اونا ارتباط پیدا میکنه،و این رازیه که مجبورید یا از اون تبعیت کنید یا اینکه هیچی گیرتون نمیآد...بعلاوه،راههایی وجود داره که شما می تونید اونارو خارج از زمانهای تغذیه شونم صید کنید.

ـ باید بدونید که قزل آلا به سرو صدا بسیار حساسه(حتی صدایی مثل شکستن یه شاخه کوچیک یا غل خوردن یه سنگ میتونه اونارو بترسونه و فراری بده)

ـ باید بدونید که روشن کردن یه سیگار میتونه شانس صید شمارو دقیقاً به نصف کاهش بده!

ـ انتخاب صحیح رنگ و نخ ماهیگیری برای لانسه کشی.

ـ آگاهی از بهترین مجموعه شرایطی که میتونه قزل آلارو برای تغذیه به هیجان و واکنش دربیاره(متاسفانه اگه حتی یکی از این شرایط هم وجود نداشته باشه،اونا حتی حاضرن از گرسنگی بمیرن ولی تغذیه نکنن تا اینکه همه شرایط بجای خودش برگرده).

ـ بدونین که داشتن یه دفترچه یادداشت روزانه ماهیگیری،میتونه باعث افزایش فاحش شانس صید موفق شما بشه.

ـ نکته ی بعدی،آگاهی از درجه حرارت ایده آل آب برای تغذیه قزل آلا هستش.

ـ اینکه بدونید چطور میشه آبهای غنی از قزل آلا رو از آبهایی که ماهی توش یافت نمیشه تشخیص داد.

ـ همینطور دونستن زمانهایی که متابولیسم قزل آلا در حالت طبیعی خودش قرار داره میتونه شمارو به این نتیجه برسونه که اونا کی گرسنه ان(اگه متابولیسم ماهی کم باشه،اونا تنبل و کم تحرک میشن و دنبال غذا به جستجو و گردش نمی پردازن).

ـ باید انواع مختلف قزل الا (عمدتاً؛رنگین کمان،خال قرمزو قزل آلای جویبار) و عادات و رفتارهای بعضاً متفاوتشون رو بشناسید.

ـ مکان یابی و تشخیص مکانهای مناسب استقرار اونا در زیر آب هم بسیار مهمه.این مسئله پرتابهای شمارو هدفمندتر میکنه.

ـ دونستن اینکه چرا گرفتن قزل آلا در آبهای عمیقتر،سختتر میشه هم یه راز دیگه ست.

ـ باید آگاه باشید که انتخاب یک لانسه خیلی براق(و بزرگ)،در یه روز کاملاً آفتابی میتونه باعث بشه که شما هیچی گیرتون نیاد!

ـ رازی که تقریباً خیلیها ازش آگاه نیستن،بودار کردن لانسه برای کمک به جلب شدن قزل آلا به سمت اونه.

ـ باید لیست غذاهای مورد علاقه قزل آلارو کاملاً بشناسید(این مسئله در انتخاب مناسبترین لانسه از نظر شکل و فرم و رنگ به شما کمک میکنه.باید بدونین بیشتر لانسه هایی که تو بازار هست کاملاً تزیینی،بدرد نخور و بی فایده ست و خریدشون فقط پول دور ریختنه،اما یک انتخاب درست میتونه شانس صید شمارو دقیقاً دو برابر کنه).

ـ اول باید هنر عمق یابی و ارزیابی قسمتهای مختلف رودخونه رو داشته باشین،تا بعد اون بتونید تصمیم بگیرید که در چه مکانهایی دنبال چه نوع قزل آلایی بگردید و لانسه یا لور مناسب برای اون نوع قزل آلارو بدرستی انتخاب کنید.

ـ باید بدونید خارج کردن یه قزل آلای خیلی بزرگ قابل مقایسه با قزل آلاهای کوچیک و متوسط نیست و برای این مسئله باید به اندازه کافی متبحر و کارآزموده باشید(این خیلی دردناکه که بعد از مدتها تلاش، یه همچین ماهی ای به لانسه تون بزنه،وشما برای لندینگش به مشکل بر بخورین و نتونین از آب درش بیارین).

ـ آگاهی از تعداد دفعات پرتاب لازم در هر قسمت از رودخانه هم بسیار مهمه...چیزی که خیلی از ماهیگیرا ازش مطلع نیستن و بیخودی کلی از وقتشونو در یه قسمت از رودخونه تلف میکنن.

ـ هنر چگونه پرت کردن و چگونه جمع کردن لانسه،که خودش یه بحث مفصله و برای هر نوع قزل آلایی با نوع دیگه متفاوته!

ـ همچنین باید بدونید که نسبت به شرایط مختلف(اعم از وضوح یا تیرگی آب،اینکه در چه زمانی از روز هستین، و همینطور صاف،نیمه ابری یا ابری بودن آسمان)چه جور لانسه ای رو انتخاب کنید.

ـ دونستن بهترین عمق آب برای لانسه کشی (میتونم بگم اگه به قسمتهای خیلی عمیق برید،هیچ قزل آلایی گیرتون نخواهد اومد)

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 0:56 توسط مجیدپناهی| |

1. آسیب شناسی تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در برخی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی کشور.
2. اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss).
3. اثر استفاد‌ه از آرد‌ گاماروس د‌ریایی و رود‌خانه ‌ای به عنوان مکمل غذایی بر رشد‌ و بقای لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)ـ.
4. اثر القایی هورمون مشابه GnRH در تولید اسپرم ماهی قزل آلای نر
5. اثر جایگزینی سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش اسیدهای چرب n-3 در بافت ماکول
6. اثر دفعات تخم کشی و تراکم نگهداری تخم بر میزان ماندگاری تخم و لارو در ماهی قزل آلای رنگین کمان [(Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792]
7. اثر رقیق کننده های مختلف بر مدت زمان تحرک اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
8. اثر سطوح مختلف روغن ماهی کلیکا در جیره، بر صفات پرورشی ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
9. اثر سن مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر مدت زمان تحرک اسپرم، میزان اسپرماتوکریت و چشم زدگی
10. اثر گرسنگی بر سطح کلسترول، گلوکز و پروتئین پلاسمای خون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
11. اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد، بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان
12. اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای هماتولوژیک در ماهی قزل آلای رنگین کمان
13. اثرات سطوح پروتئین و انرژی جیره در پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در آبهای لب شور
14. ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان تفریخ تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و درصد بقای لارو آن در مقایسه با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین
15. ارزیابی اسپرم قزل آلا در مرکز تکثیر نمرود
16. ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیوتیک ها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توام با بیواتوگرافی

17. ارزیابی كاربرد اسانس اوكالیپتوس (.Eucaliptus camaldolensis Dehnh) در كنترل آلودگی های قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین كمان
18. ارزیابی كاربرد اسانس شمعدانی (Geranium herbarum) در كنترل آلودگی های قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین كمان
19. استفاده از آلویتا برای حذف قارچ ها در مراحل انکوباسیون تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss
20. استفاده از سیست پوسته زدایی شده آرتمیا در تغذیه لارو قزل آلای رنگین كمان
21. استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمیت ناشی از آرسنیك در آب
22. استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین كمان
23. افزایش مقاومت به استرس های محیطی pH و دما در لاروهای قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss) از طریق تغذیه با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره
24. افزایش مقاومت به تنشهای محیطی pH و دما در لاروهای قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss) از طریق تغذیه با مكمل پودر گاماروس
25. القا تكثیر جنس ماده قزل آلای رنگین كمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده
26. القای ماده زایی در ماهی قزل آلای رنگین كمان Oncorhynchus mykiss با تاكید بر تعیین زمان خروج گویچه قطبی دوم
27. اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لارو ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی
28. ایجاد ماده زایی در ماهی قزل آلای رنگین كمان توسط پرتو فرابنفش
29. برخی از خصوصیات زیستی ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758 در رودخانه تنكابن
30. بررسی آلودگی به ویروس IHN در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss) در دو استان تهران و چهار محال و بختیاری با استفاده از تكنیك آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم
31. بررسی آلودگی ناشی از كارگاههای پرورش ماهی قزل آلا در رودخانه هراز
32. بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز

33. بررسی اثر اسید سیتریک بر حفظ کیفیت ماهی قزل آلا در سردخانه
34. بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss. (Labiatae بر ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)
35. بررسی اثر تراکم بر رشد و ضریب تبدیل خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان
36. بررسی اثر دستکاری کروموزومی در رشد اولیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
37. بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کانولا به جای آرد ماهی بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان 100 گرمی (Oncorhynchus mykiss)
38. بررسی اثر کورتیزول بر فعالیت بیگانه خواری ماکروفاژهای سر کلیه در ماهی قزل آلای رنگین کمان
39. بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
40. بررسی اثر ناپلئوسهای آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی مقاومت در برابر تنشهای محیطی دما و کمبود اکسیژن در لاروهای قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
41. بررسی اثرات پراکسید هیدروژن در کنترل عفونت های قارچی تخم، درصد تخم گشایی و ناهنجاری لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
42. بررسی اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با ویتامین C روی رشد، درصد بقا و مقاومت در برابر استرس های محیطی در لاروهای قزل آلای رنگین کمان
43. بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
44. بررسی اثرات هورمون 17- بتا استرادیول والرات بر تمایز گونادی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
45. بررسی امکان پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در استخرهای خاکی پرورش میگو چوئبده آبادان
46. بررسی امکان رسانش پایدار هورمون GnRHa با استفاده از آدجوانت ناقص فروند (FIA) در ماهی قزل آلای رنگین کمان
47. بررسی امکان تولید جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
48. بررسی امکان ساخت دستگاه رقم بند اتوماتیک اصلاح شده به منظور رقم بندی ماهی قزل آلا

49. بررسی ایجاد ماهیان تتراپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک گرمایی
50. بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا – متیل تستوسترون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
51. بررسی برخی تغییرات ریخت شناسی ناشی از اثرات سمی فلز مس بر اسپرم ماهی کپور و قزل آلا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM)
52. بررسی برخی تغییرات سلول های خونی در ماهیان تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
53. بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی
54. بررسی تاثیر آستاگزانتین جیره غذایی بر ذخیره آستاگزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
55. بررسی تاثیر القا تریپلوئیدی بر تغییرات برخی شاخص های خون شناسی ماهیان تمام ماده قزل آلای رنگین کمان در فصل زمستان
56. بررسی تاثیر تزریق داخل صفاقی ترونت ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس بر آنتی بادی های سرمی ماهی قزل آلای رنگین کمان
57. بررسی تاثیر تزریق و حمام تیروکسین بر جذب کیسه زرده و رشد طولی و عرضی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
58. بررسی تاثیر تغذیه اولیه بر رشد لارو نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
59. بررسی تهیه ماهی دودی قزل آلا به دو روش گرم و سرد در کشور ایسلند با تاکید بر تغییرات شیمیایی و میکروبی قزل آلا دودی ضمن فرآوری و در زمان نگهداری آنها
60. بررسی رژیم غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه های خرمناز و بشار در یاسوج
61. بررسی روند تغییرات عناصر کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم در مراحل مختلف رشد تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
62. بررسی شرایط بهینه برای سنجش فعالیت بیگانه خواری توسط گرانولوسیت ها ماهی قزل آلای رنگین کمان در شیشه با استفاده از مخمر
63. بررسی عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی آردماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و ترکیب بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhychus mykiss)
64. بررسی مقایسه ای اثر پر اکسید هیدروژن (آب اکسیژنه) و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

65. بررسی مورفولوژی غدد جنسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss پس از تجویز هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به دو روش خوراکی و / یا غوطه وری
66. بررسی میزان آلودگی انگلی Ichthyophthirius multifiliis در مزارع پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی
67. بررسی میزان بار فسفری سه مزرعه پرورش ماهی قزل آلا به رودخانه هراز
68. بررسی میزان تغییرات لیزوزیم، ایمنوگلبولین، گلبول ها و هماتوکریت خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان به دنبال عفونت تجربی با آئروموناس هیدروفیلای بیماریزا
69. بررسی نقش زئولیت طبیعی در کاهش مسمومیت با آمونیاک در قزل آلای رنگین کمان
70. بررسی و جداسازی باکتری ویبریوولنیفیکوس از ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در اسکله شهید سلیمی نکا
71. بهینه سازی تجویز خوراکی هورمون 17 آلفا - متیل تستوسترون به منظور نر سازی و عقیم سازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
72. بیماری حباب گازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
73. پتانسیل آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) در افزایش عمرماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
74. تاثیر استفاده از آنتی بیوتیک و محلول های فعال کننده در حفظ قابلیت بارورسازی اسپرم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری کوتاه مدت
75. تاثیر القای تریپلوئیدی بر برخی شاخصهای خون شناسی ماهیان نابالغ تمام ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
76. تاثیر انرژی جیره غذایی و مقدار غذای مصرفی بر رشد و ترکیب لاشه بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
77. تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر رشد و زنده مانی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
78. تاثیر جایگزینی آرد ماهی با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر رشد و صفات لاشه در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان
79. تاثیر جایگزینی کنجاله کانولا بجای آرد ماهی بر رشد، جذب عناصر مغذی و هورمون های تیروئیدی در جیره قزل آلای رنگین کمان پرواری (Oncorhynchus mykiss)
80. تاثیر دما بر کیفیت تخمک ها، پس از سیال شدن آن ها در محوطه شکمی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

81. تاثیر رژیم نوری بر رشد، بقا و پارامترهای تغذیه ای لارو نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
82. تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور
83. تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره های غذایی بر شاخص های رشد و ترکیبات لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در آب لب شور
84. تاثیر ضد عفونی کننده های متداول بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) جدا شده از ماهی های قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاه و تانک
85. تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بر آنومالی های ظاهری ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
86. تاثیر ماده ال - کارنیتین روی مراحل اولیه رشد و ترکیبات بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
87. تاثیر محلولهای فعال کننده بر افزایش میزان لقاح در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
88. تاثیر مواد آنتی اکسیدان و پلی فسفات سدیم برای حفظ کیفیت ماهی قزل آلا در سردخانه
89. تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی در دو سطح متفاوت از پروتئین بر رشد، ترکیبات بدن و شاخص هپاتوسوماتیک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
90. تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره در یک وعده غذایی روزانه بر رشد و کارایی تغذیه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)
91. تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی
92. تخمین تابع تولید ماهیان سردآبی در مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد
93. تعیین دوز موثر درمانی پرازی کوانتل به صورت حمام درمانی علیه دیپلوستومیازیس ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی
94. تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نرهای تغییر جنسیت یافته و بررسی پارامترهای رشد در سال اول پرورش
95. جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور
96. جداسازی و شناسایی قارچ های ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران

97. رفتارهای تهاجمی به عنوان نشانگرهای احتمالی از فعالیت چشم داشت به غذا (FAA) در ماهی قزل آلای رنگین کمان
98.
سنجش سودآوری مزارع پرورش ماهی قزل آلا در ایلام و بررسی عوامل موثر بر آن
99. شاخص های تغذیه و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذادهی مجدد
100. شاخصهای رشد جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سال اول پرورش
101. گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) بعنوان یک منبع کاروتنوئیدی به منظور رنگین کمان ماهیچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
102. گزارش اولین وقوع آکانتوسفالوزیس ناشی از Pomphorhynchus laevis در استخرهای پرورشی قزل آلای رنگین کمان ایران
103. مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
104. مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب
105. مطالعه ایمنولوژیکی بیماریهای ویروسی مشکوک به نکروز عفونی بافتهای خونساز و لوزالمعده ای ماهی قزل آلا
106. مطالعه برخی پاسخ های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss) به برخی آنتی ژن های استروپتوککوس اینیایی
107. مطالعه برخی شاخص های خون شناسی ماهیان دیپلویید و تریپلویید قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
108. مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز (IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیرمستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR)
109. مطالعه سندرم تلفات بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان های تهران و لرستان
110. مطالعه مقدار بار باکتریایی و مقدار آمین های بیوژنیک قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول زمان نگهداری در یخ
111. مطالعه میزان پراکندگی تیپ های B ,A و E کلستریدیوم بوتولینوم در برخی از گونه های ماهیان بومی ایران (قزل آلا، سوف، سنگسر، شیر ماهی)
112. مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی

113. مقایسه تاثیر پروتئین مایع ماهی، آرد ماهی و مخلوط آنها بر شاخص وضعیت و رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان
114.
مقایسه خصوصیات و قابلیت لقاح اسپرم در ماهیان نر تغییر جنسیت یافته و مولدان معمولی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
115. مقایسه روند تکامل تخمدان ماهیان تمام ماده دیپلوئید و تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss در طول سال دوم پرورش
116. مقایسه روند توسعه تخمدان ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در آب شیرین و لب شور
117. مقایسه روند توسعه غدد جنسی قزل آلای رنگین کمان نر (Oncorhynchus mykiss) در آب شیرین و لب شور منطقه بافق
118. مقایسه فعالیت برخی آنزیم های گوارشی در معده، ضمایم پیلوریک و روده ماهیان دیپلویید و تریپلویید ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
119. میزان انتقال محتوای آستازانتین تخمک به لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و اثر آن بر رشد ابتدایی
120. نگهداری تخمک لقاح نیافته قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در محیط های مایع تخمدانی
121. همبستگی خصوصیات کیفی اسپرم مولدان نر در روند تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
122. وقوع استرپتوکوکوزیز در مزارع پرورش قزل آلای استان فارس (مقاله کوتاه)
123. کاربرد میوه بلوط به عنوان همبندکننده جیره و اثر آن بر خصوصیات لاشه ماهیان قزل آلای رنگین کمان
124. کلونینگ و تعیین توالی ژن کد کننده فاکتور 7 تنظیم کننده اینترفرون در ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 0:44 توسط مجیدپناهی| |

بیماریهای رایج قزل آلا و ماهی آزاد:

الف: بیماریهای ویروسی

فساد عفونی لوزالمعده از بیماری‌های ویروسی در آزادماهیان (قزل آلا) است. عامل ایجاد این بیماری ویروس RNA است که ارتباط نزدیک با Reovirus‌ها دارد و اخیراً آن را در بیرنا ویروس‌ها طبقه بندی کرده‌اند. شناسایی و تشخیص این بیماری به واسطه نشانه‌های خارجی و داخلی امکان پذیر است که نشانه‌های خارجی آن عبارت‌اند از: بی اشتهایی و کاهش وزن، بی حالی و کم خونی، تیره شدن رنگ، متورم شدن شکم، بیرون زدگی چشم‌ها و عدم تعادل و چرخش در شنا. از نشانه‌های داخلی این بیماری هم می‌توان به پر شدن لوله گوارش از ترشحات مخاطی سفید و رنگ‌پریدگی طحال و کبد اشاره کرد.

بیماری فساد بخش‌های خونساز (IHN)† یکی از بیماری‌های ویروسی در آزادماهیان (قزل آلا) است. عامل ایجاد این بیماری از گروه رابدوویروس‌ها† هاست. این بیماری اولین بار از شمال غربی آمریکا در آبهایی با دمای زیر ۱۵ درجه سانتیگراد گزارش شده‌است و در ایران احتمالاً در استان فارس و استان‌های مجاور گزارش شده‌است. نشانه‌های خارجی این بیماری عبارت‌اند از: بیرون‌زدگی چشم، انبساط شکم توام با آب آوردگی، جمع شدگی خون در پایه باله سینه‌ای، شنای مارپیچ و تیرگی رنگ. نشانه‌های داخلی آن هم عبارتست از: رنگ‌پریدگی اندام‌ها و پر بودن روده از مایعات خلطی آغشته به رنگ صفرا.

بیماری خون‌ریزی پوزه (به انگلیسی: Viral hemorrhagic septicemia) از بیماری‌های ویروسی در آزادماهیان (قزل‌آلا) است بیماری حون‌ریزی پوزه (VHS) یک بیماری فصلی است که شدیدترین اپیدمی آن در اواخر زمستان و اوایل بهار زمانی که درجه آب بالا می‌رود، دیده می‌شود. این بیماری یک بیماری واگیردار مشخص است که ظهور و شیوع آن در یک موسسه پرورش ماهی معمولاً در پی وارد کردن ماهیان قزل آلای زنده از یک موسسه آلوده دیگر دیده می‌شود. براساس مشاهدات چندین ساله متخصصان بیماری ماهی سه شکل برای این بیماری تعریف شده‌است: حاد، مزمن و عصبی

نشانه های خارجی:
»» حاد: این شکل از بیماری در اوایل بهار مشاهده می‌شود که با مرگ و میر شدید و سریع همراه است. قزل آلای مبتلا به رنگ تیره درآمده و بیرون زدگی یک طرفه چشم در آن واضح است. نشانه‌های کم خونی و رگه‌های خونریزی بر روی آبشش‌ها دیده می‌شود، همچنین در بافت ملتحمه دور چشم‌ها نیز خونریزی مشاهده می‌شود. »» مزمن: در پی شکل حاد، حالت مزمن با تلفات کم مشخص می‌شود. قزل آلای مبتلا، رنگ تیره و تقریباً سیاه دارد و بیرون زدگی چشم شدید و دو طرفه در آن دیده می‌شود. همچنین کم خونی شدید و تغییر رنگ آبشش‌ها در اثر کم خونی مشاهده می‌شود. لازم به ذکر است خونریزی در حالت مزمن خفیف تر است و حتی در برخی موارد ممکن است دیده نشود.
»» عصبی: این حالت تنها با مشاهده حرکات ماهیان در آب قابل تشخیص است. قزل آلای مبتلا حرکات مارپیچی به سمت بستر حوضچه یا مرکز نرده‌های خروجی آب نشان می‌دهد و در مسیر مدوری بر روی یک پهلو همراه با حرکات متشنج و انقباضی و گاهی روی آب شنا می‌کند. این ماهیان را با هیچ گونه علامت خارجی نمی‌توان از ماهیان سالم تشخیص داد جز شکم جمع و منقبض و آبشش‌های با رنگ قرمز طبیعی.
نشانه های داخلی:
مشخص ترین نشانه داخلی خونریزی‌های پراکنده‌است به ویژه در بافت ملتحمه چشمی، عضلات، چربی‌های دور احشایی، کیسه شنا، صفاق، قلب و... در آزمایش بافت، تجمع گلبول‌های قرمز توام با پلاسمای منعقد شده دیده می‌شود که به احتمال زیاد ناشی از پاره شدن مویرگ هاست. کبد در شکل حاد پرخون و به رنگ یاقوتی تیره‌است در حالی که در حالت مزمن بسیار رنگ پریده و مایل به خاکستری است. کلیه در شکل حاد به رنگ قرمز بوده و معمولاً نازک است در حالی که در حالت مزمن به رنگ خاکستری تمایل دارد و حجیم و مواج است. سایر اندامهای قزل آلای مبتلا به VHS نشانه‌های مشخصی از خود نشان نمی‌دهند و در شکل عصبی یافتن ضایعات کلان و ریز غیرممکن است.

ب:بیماریهای میکروبی(باکتریایی)

پ: بیماریهای قارچی و جلبگی

ت: بیماریهای انگلی

ث: بیماریهای محیطی

»»بیماریهای مربوط به آفتاب و یخ زدگی:

 • یخ زدگی: بیماری زمستان یا کریستال یخی
 • آفتاب زیاد: بیماری تاسی یا bald spot

»»بیماریهای نقص اجزای غذا:

 • افزایش و کاهش پروتئین
 • افزایش و کاهش چربی
 • افزایش و کاهش روی Zn
 • نقص عنصر ید
 • استرس کمبود آب
 • بیماری آبششی کمبود ویتامین B1
 • کمبود اسید پانتوتنیک
 • کمبود بیوتین(Blue slime)
 • بیماری خونی کمبود ویتامین B12
 • اختلالات ناشی از کمبود ویتامین C

ج: بیماریهای دوره جنینی و تخم:

 • 1. سستی تخمها(soft egg)
 • 2. کپک زدگی تخمها
 • 3. دانه سفید جنینی
 • 4. آب آوردگی کیسه زرده(Blue sock)
نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 0:34 توسط مجیدپناهی| |

:: زیست شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان::
نام علمی: Oncorhynchus mykiss, Wallbaum, 1792
نام انگلیسی: Rainbow trout

»» خصوصیات ریختی ماهی قزل آلای رنگین کمان:
:: باله ها: باله پشتی: پنج شعاع سخت و ده شعاع نرم | باله سینه ای: ده شعاع نرم | باله مخرجی: 4 تا 5 شعاع سخت و 9 تا 10 شعاع نرم | دارای باله چربی
توضیح »» باله چربی: زائده باله مانند بین ساقه دمی و باله پشتی، در بعضی ماهیان. استفاده فعلی آن در حال حاضر مشخص نیست و طی روند تکامل احتمالا فاقد استفاده شده است. برخی نیز معتقدند که کاربردهایی نظیر ایجاد تعادل، سنسوری جهت تعیین نوع جریان و غیره دارد. به هر حال وجود آن چندان حیاتی نیست، چرا که هر ساله هزاران آزاد ماهی پرورشی قبل از رها سازی در طبیعیت، بوسیله چیدن باله چربی علامت گزاری میش وند.

:: پوست و فلس: بدن دارای خالهای سیاه، در سرتا سر بدن بویژه نیمه بالایی می باشد | دو طرف بدن دارای نوار رنگی به شکل رنگین کمان است. | فلسها از نوع دایره ای است.
:: اندازه: اندازه ماهی قزل آلا دردریاچه ها و استخرهای پرورشی، تا 60 سانتی متر و 5 کیلوگرم می رسد. در محیطهای آبی مختلف ایران اندازه های مختلف پیدا می کند. مثلا متوسط قزل آلا ها در رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان، 14 سانتی متر بوده است که هم اکنون احتمالا نسل آن در این رودخانه از بین رفته است. | در محیطهای طبیعی ایران نظیر پارک ملی گلستان، نمونه های سه ساله، 15 سانتیمتر طول داشته اند.
:: زیستگاه: دریاچه های با آب سرد | نهر ها و رودخانه هایی با بستر قلوه سنگی و سنگلاخی | اغلب در دمای زیر 20 درجه سانتیگراد است. | زیستگاه تا حدی شبیه به ماهی بومی قزل آلای خال قرمز می باشد.

»» خصوصیات داخلی ماهی قزل آلای رنگین کمان:
تعداد زوائد پلیوریک 48 عدد | تعداد مهره های پشتی 61 تا 63 نظر
:: تولید مثل: زمان تولید مثل قزل آلای رنگین کمان در محیط طبیعی، فصل زمستان است. نمونه های نر صید شده از رودخانه ها در بهمن ماه کاملا آماده تولید مثل بودند. تخم ریزی در اسفند و اوایل بهار می باشد. تعدادی از ماده ها تخم ریزی نموده بودند. دمای تولید مثل حدود 11 تا 12 درجه سانتی گرد و در قسمتهای بالایی رودخانه صورت می گیرد. در بسیاری از مناطق در یک سالگی(سال دوم زندگی) بالغ می شود. در مناطق سرد سن بلوغ 3 تا 5 سالگی است. این گونه در رودخانه هایی که همزمان با بیرون آمدن لاروها سیلابی باشند و دمای آب کمتر از 13 درجه نباشد پیوند نمی خورند.
توضیح »» زوائد پیلوریک: زائده ب

نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 0:32 توسط مجیدپناهی| |

قزل آلای رنگین کمان، یکی از سه گونه خانواده آزاد ماهیان (Salmonida) حاضر در ایران می باشد، و گونه ایست که بصورت مصنوعی در آبهای ایران وارد شده و گسترش پیدا نموده است. گونه ها و زیرگونه های خانواده آزاد ماهیان در ایران عبارتند از:
 • 1. قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)
 • 2. سفید ماهی (Coregonus lavaretus)»» با ماهی سفید اشتباه نشود!
 • 3. قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario)
 • 4. ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)»» در واقع ماهی آزاد نیست، ولی این نام رایج است.

::ردیف 3 و 4 ، زیر گونه های یک گونه(Salmo trutta) هستند که به قزل آلای قهوه ای معروف است.

این وبسایت فعالیت خود را بر روی گونه اول، یعنی قزل آلای رنگین کمان متمرکز نموده است، با اینحال با توجه به ارتباط زیاد این گونه ها با هم، اشاراتی نیز در صفحات مختلف سایت، به آنها شده است.در مورد قزل آلای رنگین کمان نیز اطلاعات بیشتر به نحوی ارائه می شود، تا مورد استفاده پرورش دهندگان ماهی قزل آلای رنگین کمان قرار بگیرد.
خانواده آزادماهیان به طور کلی ساکن نیمکره شمالی زمین هستند، اما به کلیه منابع سردآبی سطح کره خاکی معرفی مصنوعی شده اند. در محیط طبیعی، بخشهایی از عمر خود را در دریا و بخشی را در آب شیرین میگذرانند، برای تولید مثل به سمت رودخانه ها مهاجرت می کنند و برخی گونه ها بعد از تخمریزی می میرند. سپس نوزادان از رودخانه به دریا رفته و همانند والدین در سن بلوغ به رود برمیگردند و این سیکل ادامه می یابد. آزاد ماهیان در بعضی گونه ها تا دو متر طول پیدا می کنند و از لحاظ اقتصادی بسیار ارزشمندند. برخی از گونه های معروف آزاد ماهیان در جهان عبارتند از:

 • Oncorhynchus keta » قزل آلای کیتا
 • Oncorhynchus tschawytscha » قزل آلای چینوک
 • Oncorhynchus gorbuscha » قزل آلای صورتی
 • Salmo salar » آزاد ماهی اقیانوس اطلس
 • Salvelinus fontinalis » قزل آلای بروک
نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 0:31 توسط مجیدپناهی| |

چهار گونه و زیرگونه خانواده آزادماهیان ایران:

rainbow trout
قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss
Brown Trout
قزل آلای خال قرمز، Salmo trutta fario
caspian sea trout
ماهی آزاد دریای خزر، Salmo trutta caspius
white fish
سفید ماهی، Coregonus lavaretus
نوشته شده در جمعه نهم مهر 1389ساعت 0:30 توسط مجیدپناهی| |